W przyrodzie

Larwa ćmy bukszpanowej
Larwa ćmy bukszpanowej

Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) jest motylem z rodziny wachlarzykowatych (Crambidae). Jej pierwotny areał rozsiedlenia obejmuje południowo-wschodnią Azję – od Indii, przez Chiny, Japonię aż po daleki wschód Rosji. Jego larwy są groźnym szkodnikiem bukszpanów. Do Europy – Niemiec, motyle ten trafił 2006 roku, prawdopodobnie zawleczony z sadzonkami bukszpanów. W ciągu kilu lat rozprzestrzenił się i stał się gatunkiem inwazyjnym w całej Europie południowej i środkowej. W ciągu roku motyl ma dwa lub trzy pokolenia.

Gatunek ten nie stanowi zagrożenia dla rodzimej roślinności, jednak w bardzo krótkim czasie jest w stanie doprowadzić do zamierania bukszpanów. Zagraża więc krzewom sadzonym na żywopłoty, założenia parkowe czy cmentarne.  Dorosłe larwy są niezwykle żarłoczne i często doprowadzają do zamierania całych krzewów w skutek utraty liści. Ich obecność łatwo zdiagnozować po obecności zielonkawych, grudkowatych odchodów złączonych jedwabną przędzą.

Więcej zdjęć ...

 

Nietoperze w skrzynce. Borowce wielkie.
Borowce wielkie
Nasze nietoperze odżywiają się owadami, regulują tym samym ich liczbę, zapobiegają ich masowemu występowaniu. Są najlepszym, bardzo skutecznym i naturalnym sposobem na owady, zwłaszcza te szkodliwe dla płodów rolnych, sadów, lasów oraz uciążliwe dla człowieka – chrabąszcze, guniaki, komary i ćmy (np. barczatki sosnówki, brudnice mniszki, owocówki jabłkóweczki). W ciągu jednej nocy jeden nietoperz może schwytać kilka tysięcy owadów. Nietoperze przyczyniają się skutecznie do zmniejszania ilości komarów, których mogą złowić nawet do 1000 w ciągu jednej godziny, a w ciągu całej nocy zjeść ilość pokarmu, która odpowiada 25–40% jego masy ciała.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_news_2019_dzwonecznik_01.jpg

17 czerwca był ważnym dniem dla Kampinoskiego Parku Narodowego!

 

Po kilku latach od wymarcia ostatniego osobnika dzwonecznika wonnego - krytycznie zagrożonej w skali Polski rośliny - w ramach restytucji posadzono w parku pierwsze osobniki wyhodowane w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. Sadzonki pochodzą z nasion z Kisielan - jednego z ostatnich i najliczniejszych stanowisk tego gatunku w Polsce i jednocześnie genetycznie najbliższego. Jest to część dużego, ogólnopolskiego projektu realizowanego przez OB w Powsinie: https://www.ogrod-powsin.pl/nauka/bank-nasion/projekty/florintegral

Czytaj więcej...

 

czubatka

Czubatka Lophophanes cristatus to jedna z najliczniejszych sikor w Puszczy Kampinoskiej. Pozostałe gatunki sikor, które możemy zaobserwować w puszczy to: bogatka, modraszka, uboga, czarnogłówka i sosnówka. Charakterystyczny czub złożony z piór na głowie to wizytówka czubatki, jest stroszony lub płasko kładziony na głowie w zależności od sytuacji. Żadna inna sikora w naszym kraju nie ma takiego czuba. Brązowe upierzenie czubatki idealnie nadaje się do skrywania pomiędzy pniami i gałęziami drzew.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_news_2019_TVP.png 

"Krótki film o Mazowszu” to nowa produkcja TVP3 Warszawa. W krótkiej impresji filmowej pokazuje ciekawe, nieoczywiste i nieznane miejsca na Mazowszu.

Zapraszamy do obejrzenia odcinka poświęconego Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu.

Zobacz na stronie TVP

Dorosły żuraw - zdjęcie z fotopułapki
Dorosły żuraw - zdjęcie z fotopułapki
Coroczny monitoring żurawia prowadzony na terenie KPN w formie cenzusu (liczenie na terenie całego parku), pozwala na śledzenie trendów liczebności populacji oraz zmian w rozmieszczeniu poszczególnych par. Rozmieszczenie żurawia jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w środowisku, w tym urbanizację, budowę dróg, osuszanie lub zalewanie odpowiednich siedlisk.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_turystyka_modliszka2.jpg

Od 2016 roku w Kampinoskim Parku Narodowym i okolicach pojawia się regularnie nowy gatunek chronionego owada – modliszki zwyczajnej.

Czytaj więcej...

Kolejne filmiki z fotopułapki

b_200_150_16777215_00___images_w-przyrodzie_2018-03-05_0845_kuna.jpgFotopułapki mogą służyć do realizacji bardzo różnych celów. Są one również bardzo przydatne w badaniach przyrodniczych. Jest to nie tylko poznanie jakie gatunki zwierząt pojawiają się w danym uroczysku, ale również poznanie ich trybu życia, zaobserwowanie ciekawych, nietypowych zachowań, interakcji między osobnikami tego samego gatunku, a także między różnymi gatunkami.

W marcu tego roku jedna z fotopułapek działających w KPN umiejscowiona była przy wejściu do nory lisów we wschodniej części Parku. Dzięki niej uzyskano obraz życia nie tylko mieszkającej tam pary lisów, ale również odwiedzających ją innych gatunków zwierząt takich jak sarny, jelenie, kuny leśnej, borsuka oraz pary wilków.

A oto kilka przykładowych ujęć:

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_news_2018_IMG_7517.JPGKampinoski Park Narodowy jest drugim co do wielkości, a zarazem jedynym na Mazowszu parkiem narodowym w Polsce.  Obszar parku to pozostałość rozległych, pierwotnych puszcz, które porastały w przeszłości Mazowsze. Obecnie lasy na terenie parku zajmują około 73% powierzchni. Głównym gatunkiem drzew jest sosna, a dominujące zbiorowiska leśne to bory. Stosunkowo dużą powierzchnię zajmują również olsy. Niezwykle istotne są badania naukowe prowadzone w lasach Puszczy Kampinoskiej. Ich historia się początków XX wieku, a pionierami w tej dziedzinie z całą pewnością byli prof. Jadwiga z Kaczorowskich Kobendzina i prof. Roman Kobendza. Dzięki badaniom naukowym poznajemy strukturę i funkcjonowanie układów ekologicznych oraz możemy efektywnie planować działania ochronne i monitorować ich skutki w ekosystemach leśnych.

W roku 2017, dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Leśnego w najstarszych lasach Puszczy Kampinoskiej, w tym w borach sosnowych zrealizowano sześć tematów badawczych:

-          Ocena stopnia naturalności wybranych drzewostanów  Kampinoskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych
-          Rola łosia w kształtowaniu leśnej fauny koprofagów
-          Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) Kampinoskiego Parku Narodowego
-          Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym
-          Wybiórczość środowiskowa, zagęszczenie i sukces lęgowy ptaków szponiastych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym
-          Charakterystyka genetyczna drzewostanów z sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) w Kampinoskim Parku Narodowym

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo