Jednym z zadań parków narodowych jest prowadzenie badań naukowych i monitoringu przyrody. Mówi o tym Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.).

W Kampinoskim Parku Narodowym koordynacją i prowadzeniem badań naukowych oraz monitoringu przyrody zajmuje się Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody, który powstał w 1998 r. W strukturze organizacyjnej KPN podlega on zastępcy dyrektora kierującemu Działem Badań Naukowych, Monitoringu Przyrody, Edukacji, Komunikacji Społecznej i Udostępniania Parku. W Zespole ds. Nauki i Monitoringu Przyrody pracuje obecnie 13 osób w tym 9 pracowników naukowych. Kierownikiem Zespołu jest dr Dawid Marczak.  Jednostkami podległymi są Biblioteka KPN im. Janusza Bobińskiego, Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, którą kieruje dr inż. Adam Olszewski z pomocą mgr inż. Andrzeja Wierzbickiego.

Pracownicy  naukowi są specjalistami z różnych dziedzin związanych z przyrodą ożywioną i nieożywioną: geologia (mgr Anna Andrzejewska), botanika (mgr Anna Kębłowskadr Anna Otręba), zoologia (dr Adam Olszewski) entomologia (dr Dawid Marczak), leśnictwo (dr Łukasz Tyburski). Do ich zadań należy prowadzenie własnych tematów badawczych, organizowanie i wykonywanie programów monitoringu przyrody, koordynowanie prac naukowych prowadzonych na terenie Parku przez instytucje i osoby z zewnątrz, opracowywanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody parku, prowadzenie edukacji na poziomie szkół wyższych.

Historia badań naukowych terenu Puszczy Kampinoskiej rozpoczęła się na długo przed utworzeniem Kampinoskiego Parku Narodowego. Już pod koniec XIX wieku powstawały prace opisujące tereny Mazowsza uwzględaniające Puszczę Kampinoską. Za pionierów uznaje się jednak profesorów Jadwigę Kobendzinę - geografa i Romana Kobendzę - botanika, którzy opisywali Puszczę od końca lat 20. XX wieku. Do ich publikacji sięgamy do dziś. Po II Wojnie Światowej duży wkład w poszerzanie wiedzy o Puszczy, szczególnie pod kątem ekologicznym i zoologicznym wniosły badania prowadzone przez Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. Rozwinęła się też szeroka współpraca z innymi placówkami naukowymi: Akademią Wychowania Fizycznego, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania i wieloma innymi.

Obecnie współpraca z jednostkami naukowymi prowadzona jest na  podstawie formalnie podpisanych umów, albo - najczęściej, wynika z zainteresowania naukowców tak bogatym przyrodniczo terenem, jakim jest KPN. Jednak, nadal jest wiele zagadnień które wymagają zbadania lub poszerzenia o nich wiedzy. Lista proponowanych tematów badawczych obejmuje te zagadnienia, które nie zostały jeszcze dostatecznie w Parku przebadane.

Osoby i instytucje, które są zainteresowane prowadzeniem badań naukowych na terenie KPN muszą wystąpić z wnioskiem, uzyskać zgodę dyrektora KPN i podpisać porozumienie z Parkiem na prowadzenie badań naukowych. Pracownikiem wyznaczonym do kontaktów z osobami, które zamierzają pisać prace naukowe na terenie KPN jest dr Dawid Marczak. Po podpisaniu porozumienia, zostaje wyznaczony pracownik Parku do kontaktu i opieki, zgodnie z tematyką pracy.

Kampinoski Park Narodowy prowadzi praktyki studenckie dla zainteresowanych działaniami ochronnymi, ochroną przyrody, edukacją przyrodniczą i funkcjonowaniem parku. Praktyki trwają przez 4 tygodnie i co roku odbywają się we wrześniu. Zapraszamy wszystkich chętnych do wcześniejszego zgłaszania się do działu Kadr.

Opiekę merytoryczną nad działalnością naukową i programami  monitoringu realizowanymi w KPN prowadzi Rada Naukowa. Jej podstawowym zadaniem jest doradzanie dyrektorowi w sprawach związanych z ochroną przyrody Parku. W szczególności, Rada opiniuje programy badawcze, naukowe i monitoringowe w zakresie ochrony przyrody.

Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody prowadzi zajęcia edukacyjne dla studentów uczelni wyższych.

Cennik zajęć

ćwiczenia terenowe, objazdowe autokarem - grupa do 50 osób – 200 zł (w tym 23% VAT)
ćwiczenia terenowe, piesze - grupa do 30 osób – 200 zł (w tym 23% VAT)
zajęcia specjalistyczne, kameralne - grupa do 20 osób – 80 zł (w tym 23% VAT) / godz.
zajęcia kameralne prowadzone w języku angielskim - grupa do 20 osób, – 147,60 zł (w tym 23% VAT) / godz.
kontakt w sprawie zajęć: dr Dawid Marczak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo