Kampinoski Park Narodowy uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych. [link]
Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy studentów do odbycia praktyk studenckich w Kampinoskim Parku Narodowym. Praktyki odbywają się dla wszystkich zainteresowanych w jednym miesiącu od 1 do 30 września (4 tygodnie) każdego roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Praktyki przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem i polegają na współuczestniczeniu w pracach z zakresu ochrony przyrody i edukacji. Nie organizujemy praktyk studenckich wg. indywidualnych programów.

Zakwaterowanie i wyżywienie studentów odbywa się we własnym zakresie.

Odbycie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie dwustronnej umowy pomiędzy Parkiem a uczelnią kierującą studenta na praktykę. W umowie przygotowanej przez Pełnomocnika Dziekana należy sprecyzować termin praktyk oraz udokumentować, że student jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków przez samego siebie lub uczelnię. Należy również podać podstawę odbywania praktyki oraz wpisać informację, iż w związku z odbywaniem praktyk pracodawca nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz praktykanta.

W razie wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z panią mgr inż. Ewą Laskowską – Kierownikiem Zespołu ds. Pracowniczych i Organizacyjnych.

tel. 22 711 60 01 wew. 313

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału w programie wolontariatu na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego. Chcesz pomóc w ochronie cennych walorów przyrodniczych w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy? Ciekawie spędzić czas, zdobyć praktyczne doświadczenie i nowe umiejętności? Jesteś pełnoletni, a przy tym sumienny i wszechstronny? A może reprezentujesz grupę zorganizowaną, która chce poświęcić trochę czasu wartościowej pracy w otoczeniu przyrody? Jeśli tak, to Wolontariat dla Puszczy Kampinoskiej jest właśnie dla Ciebie.

 

 Czym zajmują się wolontariusze?
Wolontariusze Kampinoskiego Parku Narodowego mogą realizować zadania z następujących kategorii:

 1. Prace terenowe (m.in. utrzymywanie porządku, zabiegi czynnej ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych, usuwanie gatunków obcych, monitoring ruchu turystycznego, kontrola i konserwacja infrastruktury turystycznej),
 2. Monitoring przyrodniczy i badania naukowe (m.in. pozyskiwanie danych, obserwacje terenowe),
 3. Działania edukacyjne (m.in. praca w CE w Izabelinie, praca w ODM w Granicy),
 4. Praca biurowa (m.in. wprowadzanie danych, praca w GIS, praca w bibliotece, tłumaczenia językowe)
 5. Pomoc przy organizacji imprez (m.in. Dzień Ziemi, Dzień Otwarty).


Co Park zapewnia wolontariuszom?
Naszym wolontariuszom indywidualnym zapewniamy:

 • koszulki i identyfikatory;
 • szkolenie BHP;
 • szkolenia ogólne o Kampinoskim Parku Narodowym i szczegółowe, dotyczące specyfiki poszczególnych zadań;
 • narzędzia i środki ochrony osobistej niezbędne do wykonania pracy;
 • możliwość uczestnictwa w organizowanych przez KPN seminariach, imprezach, konferencjach podczas trwania wolontariatu;
 • pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu i opinię o wolontariuszu (na życzenie),
 • zakwaterowanie (w uzasadnionych przypadkach).

Zasady korzystania z kwatery dla wolontariuszy
Lokalizacja kwatery: Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny KPN w Granicy.
Standard kwatery: obszerny, kilkupokojowy dom z kuchnią i dwiema łazienkami, wyposażony we wszystkie media. Konieczne jest zabranie własnych śpiworów.
Kto może korzystać z kwatery: wolontariusze indywidualni lub grupy, którzy pracują z nami przez tydzień lub dłużej, 6-8 godzin dziennie. Wolontariusze pracujący przez cały weekend w Ośrodku Dydaktyczno - Muzealnym w Granicy.
Tryb udostępniania kwatery: jedno- lub kilkutygodniowe turnusy (lub jeden nocleg z soboty na niedzielę w przypadku pracy w ODM).
Przebieg tygodniowego turnusu:
1 dzień (poniedziałek) - przyjazd, formalności, szkolenie, zakwaterowanie,
5 dni (wtorek - sobota) - praca,
7 dzień (niedziela) - dzień wolny.
Wolontariusze opuszczają kwaterę w niedzielę lub poniedziałek. Jeżeli wolontariusz przyjeżdża okres dłuższy niż 1 tydzień, w każdym tygodniu pracuje 5 dni, 2 dni ma wolne.

Każdy wolontariusz zapewnia sobie we własnym zakresie:

 • wyżywienie;
 • koszty dojazdu z miejsca zamieszkania.

W przypadku grup zorganizowanych dokonywane są każdorazowo indywidualne ustalenia.

Jak mogę się zgłosić na Wolontariat dla Puszczy Kampinoskiej?
Jeżeli chcesz wziąć udział w wolontariacie na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego, wypełnij formularz zgłoszeniowy na konkretne zadanie lub zadania (link). Przy użyciu tego formularza można zgłosić się na maksymalnie trzy konkretne zadania, wpisując ich nazwy w polu nr 1. Informacje o aktualnych zadaniach pojawiają się na stronie internetowej Parku w zakładce „Wolontariat”.

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać e-mailem w formie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , pocztą na adres: KPN, ul. Tetmajera 38, Izabelin 05-080 lub faxem pod numer: (022) 722 65 60. Warunkiem udziału w wolontariacie jest zapoznanie się z Regulaminem Wolontariatu KPN (link).

Jak mogę zgłosić grupę na Wolontariat dla Puszczy Kampinoskiej?

Serdecznie zapraszamy na wolontariat grupy zorganizowane: pracowników firm, uczniów, studentów, harcerzy, grupy rodzinne itp. Grupy zorganizowane mogą realizować następujące zadania:

 • prace szkółkarskie;
 • zwalczanie inwazyjnych, obcych gatunków roślin;
 • sprzątanie śmieci;
 • ochrona przeciwpożarowa.

W celu zgłoszenia na wolontariat grupy prosimy o nadesłanie wiadomości zawierającej następujące informacje: nazwa firmy/grupy, termin, preferencje w zakresie charakteru zadania, preferencje w zakresie lokalizacji zadania (bliżej/dalej od Warszawy), liczba wolontariuszy, wiek wolontariuszy (dzieci/dorośli), posiadany przez grupę środek transportu, informację o posiadanym ubezpieczeniu NNW, informację o chęci zorganizowania ogniska po wykonaniu zadań. Informacje te pozwolą na optymalne dopasowanie zadania do potrzeb grupy. Zgłoszenie można przesłać w formie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , pocztą na adres: KPN, ul. Tetmajera 38, Izabelin 05-080 lub faxem pod numer: (022) 722 65 60. Tą samą drogą można uzyskać wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zadań. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, przy czym postaramy się przyjąć każdą grupę.


Bieżące zadania dla wolontariuszy

Lista zadań będzie na bieżąco aktualizowana zgodnie z potrzebami parku. Podane terminy realizacji zadań mają charakter ramowy. Każdy wolontariusz wybiera dogodny dla siebie okres współpracy w podanym zakresie czasowym. O przyjęciu wolontariusza do realizacji konkretnego zadania decyduje, poza kwalifikacjami, kolejność zgłoszeń.

 

Praca w GIS

Kategoria: Praca biurowa

Lokalizacja: Dyrekcja KPN

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 1

Opiekun zadania: Marta Klimkiewicz, specjalista ds. ochrony przyrody, Anna Kębłowska, asystent naukowy w Zespole ds. Nauki i Monitoringu Przyrody

Termin: cały rok, dni robocze, 7:30 – 15:30

Opis zadania: Zadanie polega na tworzeniu i uzupełnianiu baz danych przestrzennych. Wolontariusz będzie miał okazję zdobyć doświadczenie w realizowaniu różnorodnych zadań w GIS.

Wymagania: Podstawowa umiejętność obsługi programu ArcGIS lub pokrewnego. Sumienność i dokładność.

Dodatkowe informacje: Wolontariusz dojeżdża we własnym zakresie do Dyrekcji KPN w Izabelinie, następnie wykonuje zadania pod kierunkiem opiekuna.

Działania edukacyjne w Ośrodku Dydaktyczno - Muzealnym w Granicy

Kategoria: Działania edukacyjne

Lokalizacja: Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny KPN w Granicy

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 2

Opiekun zadania: Ludwika Kwiadas-Wierzbicka, kierownik Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego KPN w Granicy

Termin: 21, 28, 30 września, 5, 6, 7, 11, 20 października, 09:30 - 13:00

Opis zadania: Zadaniem wolontariuszy będzie wsparcie pracowników KPN w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci w Ośrodku Dydaktyczno - Muzealnym KPN w Granicy. W zależności od preferencji wolontariusza może on sam prowadzić zajęcia lub pomagać w tym pracownikom.

Wymagania: Komunikatywność i kultura osobista. Podstawowa wiedza przyrodnicza. Chęć do pracy z dziećmi.

Dodatkowe informacje: Istnieje możliwość skorzystania z transportu z Dyrekcji KPN w Izabelinie. Możliwe jest wybranie jednego, kilku lub wszystkich spośród dostępnych terminów realizacji zadania.

Sprzątanie lasu

Kategoria: Prace terenowe

Lokalizacja: cały park

Liczba potrzebnych wolontariuszy: dowolna

Opiekun zadania: leśniczy lub podleśniczy właściwy dla terenu wykonywania zadania

Termin: cały rok (konkretne dni do ustalenia z opiekunem)

Opis zadania: Zadanie polega na sprzątaniu śmieci na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Miejsce i czas pracy określa każdorazowo opiekun zadania.

Wymagania: Chęć do pracy fizycznej. Szczególnie mile widziane osoby zamieszkujące sąsiedztwo Parku, chcące zaangażować się w regularne sprzątanie wybranego fragmentu KPN.

Dodatkowe informacje: Istnieje możliwość zgłoszenia na to zadanie grupy zorganizowanej. Wolontariusze dojeżdżają we własnym zakresie w miejsce umówione z opiekunem, następnie wykonują zadanie pod jego kierunkiem.

                          

Konserwacja infrastruktury terenowej

Kategoria: Prace terenowe

Lokalizacja: cały park

Liczba potrzebnych wolontariuszy: dowolna

Opiekun zadania: Konserwatorzy Obwodów Ochronnych

Termin: cały rok, codziennie (konkretne dni do ustalenia z opiekunem)

Opis zadania: Zadanie polega na konserwacji infrastruktury terenowej (szlabanów, tablic informacyjnych) na terenie wybranych leśnictw KPN, położonych w różnej odległości od Warszawy. Wolontariusze będą mieli okazję aktywnie spędzić czas, lepiej poznać teren parku narodowego i pracujących w nim ludzi.

Wymagania: Chęć do pracy fizycznej.

Dodatkowe informacje: Istnieje możliwość zgłoszenia na to zadanie grupy zorganizowanej. Wolontariusze dojeżdżają we własnym zakresie do miejsca ustalonego z opiekunem, następnie wykonują zadanie pod jego kierunkiem. W miarę aktualnych możliwości parku istnieje możliwość organizacji transportu z Dyrekcji KPN w Izabelinie.

Prace leśne

Kategoria: Prace terenowe

Lokalizacja: cały park

Liczba potrzebnych wolontariuszy: dowolna

Opiekun zadania: Konserwatorzy Obwodów Ochronnych

Termin: cały rok, codziennie (konkretne dni do ustalenia z opiekunem)

Opis zadania: Zadanie polega na wykonywaniu drobnych prac leśnych (przycinanie gałęzi zarastających drogi leśne, usuwaniu gałęzi z powierzchni, na których prowadzono cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach) na terenie na terenie wybranych leśnictw KPN, położonych w różnej odległości od Warszawy. Wolontariusze będą mieli okazję aktywnie spędzić czas, lepiej poznać teren parku narodowego i pracujących w nim ludzi.

Wymagania: Chęć do pracy fizycznej.

Dodatkowe informacje: Istnieje możliwość zgłoszenia na to zadanie grupy zorganizowanej. Wolontariusze dojeżdżają we własnym zakresie do miejsca ustalonego z opiekunem, następnie wykonują zadanie pod jego kierunkiem. W miarę aktualnych możliwości parku istnieje możliwość organizacji transportu z Dyrekcji KPN w Izabelinie.

Prowadzenie wycieczek edukacyjnych ścieżką "Skrajem Puszczy" w Granicy

Kategoria: Prace terenowe, działania edukacyjne

Lokalizacja: Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny KPN w Granicy

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 2

Opiekun zadania: Ludwika Kwiadas-Wierzbicka, kierownik Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego KPN w Granicy

Termin: cały rok, wybrane weekendy, 11:00 – 15:00 (konkretne dni do ustalenia z opiekunem)

Opis zadania: Zadaniem wolontariuszy będzie prowadzenie 2 wycieczek edukacyjnych dziennie (o godzinie 11:00 i 14:00) ścieżką dydaktyczną "Skrajem Puszczy" na terenie Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego w Granicy. Oznacza to pracę z ludźmi, godziny spędzone na świeżym powietrzu, w otoczeniu wiekowych drzew i zabytkowych budynków muzeum i odnowionego w ubiegłym roku skansenu. Ścieżka ma długość ok. 4 km, wyposażona jest w tablice edukacyjne. Konkretne terminy pracy wolontariusz ustala z opiekunem w zależności od swojej dyspozycyjności.

Wymagania: Podstawowa wiedza o Puszczy Kampinoskiej i chęć do jej pogłębienia. Komunikatywność i kultura osobista.

Dodatkowe informacje: Wolontariusz dojeżdża we własnym zakresie do Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego KPN w Granicy. W przypadku pracy w sobotę i w niedzielę istnieje możliwość skorzystania z noclegu w kwaterze wolontariuszy, położonej w sąsiedztwie ośrodka. Przed podjęciem pracy park zapewnia stosowne szkolenie.

 

Udostępnianie dla zwiedzających skansenu w Ośrodku Dydaktyczno - Muzealnym KPN w Granicy

Kategoria: Prace terenowe, działania edukacyjne

Lokalizacja: Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny KPN w Granicy

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 2

Opiekun zadania: Ludwika Kwiadas-Wierzbicka, kierownik Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego KPN w Granicy

Termin: cały rok, dni robocze, 10:00 – 16:00, weekendy, 9:00 - 15:00 (konkretne dni do ustalenia z opiekunem)

Opis zadania: Zadaniem wolontariuszy będzie udostępnianie dla zwiedzających skansenu w Ośrodku Dydaktyczno - Muzealnym KPN w Granicy. Wolontariusze będą  udostępniać ekspozycję edukacyjną, udzielać podstawowych informacji odwiedzającym, wykonywać drobne prace porządkowe. Oznacza to pracę z ludźmi, godziny spędzone na świeżym powietrzu, w otoczeniu wiekowych drzew i zabytkowych budynków muzeum i odnowionego w ubiegłym roku skansenu. Konkretne terminy pracy wolontariusz ustala z opiekunem w zależności od swojej dyspozycyjności.

Wymagania: Podstawowa wiedza o Puszczy Kampinoskiej i chęć do jej pogłębienia. Komunikatywność i kultura osobista. Chęć do lekkiej pracy fizycznej.

Dodatkowe informacje: Wolontariusz dojeżdża we własnym zakresie do Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego KPN w Granicy. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w kwaterze wolontariuszy, położonej w sąsiedztwie ośrodka. Przed podjęciem pracy park zapewnia stosowne szkolenie.

Prace szkółkarskie

Kategoria: Praca biurowa / Prace terenowe

Lokalizacja: Gospodarstwo Szkółkarskie KPN w Julinku

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 3

Opiekun zadania: Hanna Zacharczuk, kierownik Gospodarstwa Szkółkarskiego KPN

Termin: cały rok, 2 razy w tygodniu, dni robocze, 7:30- 15:30

Opis zadania: Zadaniem wolontariuszy będzie pomoc w bieżących pracach szkółkarskich: przygotowaniu i wysiewie nasion, pielęgnowaniu gleby, szkółkowaniu siewek, formowaniu materiału zadrzewieniowego i innych. Dzięki temu będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie w pracach związanych z hodowlą lasu.

Wymagania: Mile widziane osoby zainteresowane szkółkarstwem, ogrodnictwem, bądź uczące się w zbliżonych kierunkach i pragnące zdobyć wiedzę praktyczną ze szkółkarstwa.

Dodatkowe informacje: Wolontariusz dojeżdża we własnym zakresie do Gospodarstwa Szkółkarskiego KPN w Julinku, następnie wykonuje zadania pod kierunkiem pracownika szkółki.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo