• image
  • image
  • image

Przyroda nieożywiona

Przyroda nieożywiona to wszystkie czynniki abiotyczne, kształtujące miejsce życia organizmów, które przystosowują się do nich. Składają się nań miedzy innymi takie czynniki, jak:

  • klimat (temperatury powietrza, opady atmosferyczne, wilgotność powietrza, wiatry, ciśnienie atmosferyczne, światło)
  • ukształtowanie powierzchni terenu,
  • podłoże skalne,
  • wody powierzchniowe i podziemne (miejsca występowania, zasoby, przepływy, temperatury)
  • czynniki chemiczne (skład chemiczny atmosfery i wód).

Elementem przyrody, który leży na styku przyrody nieożywionej i ożywionej jest gleba. Gleby zależą od budowy geologicznej, ukształtowania terenu, stosunków wodnych, roślinności, grzybów i zwierząt oraz działalności człowieka.

Przyroda nieożywiona jest jednym z wielu elementów monitorowanych i chronionych przez Kampinoski Park Narodowy.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo