Na podstawie art. 3. pkt 2a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zm, siedziba dyrekcji parku wraz z przyległymi parkingami oraz polaną rekreacyjną "Jakubów" objęte są monitoringiem wizyjnym. Monitorowane są również: polana w Lipkowie i parking w Granicy.

Kampinoskii Park Narodowy wykorzystuje urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów - tak zwane fotopułapki. Urządzenia te ustawione są poza szlakami turystycznymi i wykorzystywane są w celu prowadzenia monitoringu fauny.

Administratorem danych jest Kampinoski Park Narodowy

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo