• image
  • image
  • image
Z powodu remontu nieczynne jest Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Skansen budownictwa puszczańskiego czynny w dni powszednie

b_239_160_16777215_00___images_edu_go_odm.jpg

Utworzony został w 1990 r. jako jedna z pierwszych tego rodzaju placówek w polskich parkach narodowych. Położony 40 km od Warszawy, w pobliżu atrakcyjnych miejscowości turystycznych (Żelazowa Wola, Niepokalanów) jest stałym punktem programu wycieczek szkolnych, a w weekendy miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów indywidualnych. Położenie ośrodka w jednym z najpiękniejszych zakątków parku, z niezwykle różnorodną przyrodą powoduje, że jest on doskonałym miejscem do organizowania różnorodnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników parku lub samodzielnie przez osoby zainteresowane (nauczycieli, przewodników).

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy prowadzi działalność edukacyjną z zakresu ekologii skierowaną do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, na którą składają się zajęcia tematyczne, warsztaty i szkolenia. Zajęcia i warsztaty wspierają nauczanie szkolne takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia, historia, nie stanowią jednak uzupełnienia bądź kontynuacji programów nauczania.
Działania edukacyjne Ośrodka  realizowane są w ramach programu PRZYRODA NA HORYZONCIE.

Na terenie ośrodka znajdują się:
- skansen budownictwa puszczańskiego:
   Zagroda Widymajera - wystawa "Przyroda na skraju Puszczy", izba edukacyjna, wystawy czasowe;
   Zagrody Wiejckiej - wystawa historyczna "Ballada Kampinoska", zbiory etnograficzne;
   Zagroda Połcia - Chata Kampinoska prowadzona przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie";
- ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" z wieżą widokową,
- Aleja Trzeciego Tysiąclecia,
- wystawa plenerowa "Polskie parki narodowe"
- trasa questu "Tropem króla łosia",
- ścieżka rekreacyjna,
- polana wypoczynkowa,
- parking.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy nie prowadzi zajęć tematycznych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym. Grupom przedszkolnym  ODM poleca samodzielne zwiedzanie skansenu i spacer ścieżką przyrodniczą w towarzystwie nauczyciela lub opiekuna.

Zajęcia kameralne - BEZPŁATNE

„Życie pod strzechą"

Zajęcia kameralne przeznaczone dla uczniów klas I- IV szkół podstawowych, turystów indywidualnych. Prowadzone w oparciu o zagrody skansenowe. Czas: do 1 godz.
Omawiane zagadnienia:
- życie codzienne dawnego gospodarstwa,
- jak dawniej budowano domy,
- tradycyjny wiejski ogród,
- zwierzęta gospodarskie i dzikie towarzyszące człowiekowi.

Zajęcia tematyczne

Przeznaczone dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Mają na celu zapoznanie z wybranymi zagadnieniami przyrodniczymi. Odbywają się w formie spaceru po lesie w sąsiedztwie ODM, podczas którego wykonywane są proste obserwacje. Uczestnicy pracują w grupach z kartami pracy, biorą udział w grach i zabawach edukacyjnych. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników.

Tematy zajęć

"Kampinoski Park Narodowy"
Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkól podstawowych i szkół średnich, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- historia ochrony Puszczy Kampinoskiej,
- sposoby ochrony przyrody w KPN (ochrona ścisła, czynna, krajobrazowa),
- bioróżnorodność KPN,
- formy ochrony przyrody w Polsce.

"Las  naszym bogactwem"
Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- funkcjonowanie lasu jako ekosystemu,
- budowa warstwowa lasu,
- ochrona lasów,
- ślady i tropy zwierząt,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów.

"Spacer tropiciela"
Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.
Omawiane zagadnienia:
- rozpoznawanie tropów zwierząt,
- poszukiwanie i rozpoznawanie śladów pozostawionych przez zwierzęta,
- zwyczaje i zachowania zwierząt,
- poszukiwanie pór roku i obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Terenowe warsztaty dla młodzieży z klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół średnich i osób dorosłych.

Prowadzone w formie 4-5 godzinnych wycieczek w najatrakcyjniejsze przyrodniczo rejony parku, umożliwiają bezpośredni kontakt z naturą, stwarzają szerokie możliwości zaangażowania emocjonalnego uczestników oraz doświadczeń umysłowych i zmysłowych. Mają na celu przede wszystkim rozbudzenie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie, jak wielką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz, a ich ochrona jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do wieku i poziomu wiedzy uczestników. Uczestnicy podzieleni na 4-5 osobowe zespoły pracują z kartami ćwiczeń. W przypadku wycieczki historycznej zajęcia obejmuję przejście trasą z komentarzem prowadzącego. Osoby biorące udział w warsztatach powinny posiadać odpowiednie obuwie, odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych  i pory roku, prowiant i napoje, środki odstraszające owady. Wymagania kondycyjne - średnie.

Tematy zajęć warsztatowych

"Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle"
Długość trasy: ok 8 km, czas trwania: 4-5 godzin, liczba uczestników: max 30 os.
Przebieg trasy:  Granica (parking) - Dąb Powstańców 1863 r. - Bieliny - Granica.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.
Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

 "Warsztaty z wodą" -  do Nart
Przebieg trasy: Granica (parking) - ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" - OOŚ Granica  - droga do Józefowa - Granica.
Długość trasy: ok. 7 km, czas trwania: 4-5 godzin, liczba uczestników: max 30 osób.
Na warsztaty dodatkowo należy zabrać: gumowce, ręczniki do rąk.
Część trasy wycieczki prowadzi skrajem Obszaru Ochrony Ścisłej Granica, utworzonego w 1936 r.,  jeszcze przed powstaniem Kampinoskiego Parku Narodowego.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka,
- obieg wody w przyrodzie,
- obserwacje i rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt,
- oles bagienny jako przykład typu lasu bardzo związanego z wodą,
- porównanie wód płynących, bagiennych i w stawach,
- ślady i tropy zwierząt,
- bobry i ich działalność w renaturyzacji ekosystemów,
- przyroda w obliczu antropopresji.

"Puszcza Kampinoska z historią co krok" - wycieczka historyczna
Długość trasy: 17 km (możliwość skrócenia do ok. 7 km przy wykorzystaniu autokaru), czas trwania: 5-6 godzin, liczba uczestników: do 30 osób.
Przebieg trasy: Granica (parking) - ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" - Narty - Tartaczna Góra - Zamczysko - Sosna Powstańców 1863 r. - Górczyńska Droga - Granica.
Trasa wycieczki wiedzie w sąsiedztwie czterech obszarów ochrony ścisłej ukazując jedne z najciekawszych obszarów zachodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- historia wsi Granica i przykłady budownictwa w Puszczy Kampinoskiej,
- pozostałości średniowiecznego grodziska z XIII w.
- gospodarcza eksploatacja Puszczy Kampinoskiej na przełomie wieków,
- powstanie styczniowe w 1863-64 r. w Puszczy Kampinoskiej,
- działania wojenne we wrześniu 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej,
- działania konspiracyjne żołnierzy AK w Puszczy Kampinoskiej.

Terminy zajęć i warsztatów rezerwować można telefonicznie pod numerem: (22) 725 01 23 lub 508 187 319. Konieczne jest również potwierdzenie rezerwacji z pomocą formularza zgłoszeniowego (plik Word) faxem lub drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (ciągły opad deszczu, huraganowy wiatr) istnieje możliwość zamiany terminu lub odwołania warsztatów terenowych. Ze względu na specyfikę warsztatów Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy nie przewiduje organizacji zajęć zastępczych w takim samym wymiarze czasowym.

W czasie pobytu w ODM istnieje możliwość zorganizowania ogniska, przejażdżki bryczką lub kuligu, których organizacją zajmuje się firma zewnętrzna (tel. 509 981 487).

Cennik

 1)  Zajęcia kameralne
grupa do 30 osób / zajęcia do 1 godzin – BEZPŁATNE

 2) Zajęcia tematyczne
grupa do 30 osób / zajęcia do 2 godzin – 123 zł (w tym 23% VAT)
(dla grup powyżej 30 osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej)

 3) Terenowe zajęcia warsztatowe
grupa do 30 osób / zajęcia ok. 5-6 godzin – 250 zł (w tym 23% VAT)

Z opłat za zajęcia zwolnione są grupy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Puszczy Kampinoskiej, tj. gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów, Kampinos, Leszno, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wychowankowie domów dziecka, podopieczni domów opieki społecznej, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych oraz Lasów Państwowych.

 Turystom indywidualnym, grupom rodzinnym oraz grupom z własnym przewodnikiem Ośrodek oferuje:
- zwiedzanie skansenu budownictwa puszczańskiego,
- weekendowe spotkania w Granicy – tematyczne warsztaty w skansenie prowadzone przez pracowników parku oraz zaproszonych gości,
- weekendowe wycieczki edukacyjne prowadzone przez pracowników parku.

Informacje o wydarzeniach weekendowych ukazują się na bieżąco na stronie internetowej parku.

Dodatkowe atrakcje:

- zwiedzanie "Chaty Kampinoskiej" (od 1 maja do końca września w każdą sobotę w godz. 14.00-16.00 i niedzielę w godz. 13.00-16.00, od poniedziałku do piątku po telefonicznym uzgodnieniu, nr tel. 668 422 514). Wstęp bezpłatny.

- warsztatach tematycznych i lekcjach dydaktycznych (m.in. pieczenie chleba, wyrób sztucznych kwiatów, robienie palm kampinoskich) organizowanych przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie" w Chacie Kampinoskiej. Tel. 668 422 514

- warsztatach rękodzielniczych (m.in. lepienie z gliny, frotaż, drugie życie dzianiny) organizowanych przez Stowarzyszenie "Cztery Krajobrazy" w Domu Pracy Twórczej "Granica". Tel. 601 216 501.

Ośrodek udostępniany jest dla zwiedzających w godzinach:
poniedziałek: nieczynne

wtorek - piątek: od 8:00 do 16:00
soboty, niedziele i święta:
- od 10.00 do 15.00 w miesiącach styczeń-luty oraz listopad-grudzień,
- od 10.00 do 17.00 w miesiącach lipiec-sierpień,
w pozostałych miesiącach od 10:00 do 16:00

Ośrodek Edukacyjny jest nieczynny w dni wolne od pracy: Nowy Rok, Święto Trzech Króli, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto Wniebowzięcia NMP, Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości oraz Święta Bożego Narodzenia.

P.o. kierownika ośrodka - Beata Bąk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownik dydaktyczny:
- Mariusz Morkowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego
Granica, 05-085 Kampinos
tel./fax: (22) 725 01 23, 508 187 319
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo