• image

b_1200_1000_0_00___images_projekty_wydmy_ciecia_1.jpgProjekt „Kampinoskie wydmy” wszedł w pierwszy etap realizacji. Rozpoczęto działania m.in. na terenie Obwodów Ochronnych: Sieraków, Wilków, Rybitew. Wykonywane prace dotyczą m.in. ograniczenia występowania czeremchy amerykańskiej oraz robinii akacjowej, poprawy stanu siedlisk dla gatunków murawowych.

Działania są zróżnicowane i uzależnione od charakterystyki powierzchni, na których prowadzi się m.in.:

- usuwanie radykalne - polegające na wyrywaniu, wykopywaniu gatunków inwazyjnych,

- cięcia wysokie – polegające na ścinaniu gatunków inwazyjnych (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej) na wysokości ok. 30 – 70 cm. Działanie takie zapobiega tworzeniu się odrośli u nasady pnia, które w kolejnych latach są znacznie trudniejsze do zwalczenia niż odrośla powstające kilka centymetrów nad ziemią,

- ograniczanie występowania zielnych gatunków obcego pochodzenia (rdestowiec, winobluszcz) – polegające na wyrywaniu, wykopywaniu korzeni lub kłączy.

Ograniczanie radykalne czeremchy amerykańskiej wraz z usunięciem biomasy
Ograniczanie radykalne czeremchy amerykańskiej wraz z usunięciem biomasy

 

Ograniczanie występowania robinii akacjowej, wraz z usunięciem biomasy
Ograniczanie występowania robinii akacjowej, wraz z usunięciem biomasy

 

Ograniczenie czeremchy amerykańskiej – cięcia wysokie
Ograniczenie czeremchy amerykańskiej – cięcia wysokie

 

Usunięcie winobluszczu wraz z usunięciem biomasy
Usunięcie winobluszczu wraz z usunięciem biomasy

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo