• image

W dniu 26 kwietnia 2021 roku została podpisana umowy nr EZ.0290.1.1.2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, uzyskano dofinansowanie na działanie „Charakterystyka genetyczna drzewostanów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym – etap IV, kontynuacja w 2021 r.” W ramach umowy realizowane są działania:

- przeprowadzenie reakcji PCR,

- wizualizacja wyniku PCR w procesie elektroforezy,

- genotypowanie sekwencji mikrosatelitarnego DNA,

- określenie parametrów zmienności genetycznej populacji,

- analiza i opracowanie danych.

Wartość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 76 888 zł.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo