Rozpoczęty w roku 2014 r, obejmuje 9 gatunków: modraszek telejus, modraszek alkon, modraszek arion, przeplatka aurinia, pachnica dębowa, zgniotek cynobrowy, kreślinek nizinny, zalotka większa, trzepla zielona. Każdy z gatunków monitorowany jest z różną częstotliwością, a jako metodę stosuje się wytyczne obowiązujące w ramach Państwowego monitoringu środowiska przyrodniczego. W przypadku motyli i ważek monitoring prowadzony jest na reprezentatywnych transektach w siedliskach występowania. Chrząszcze są monitorowane na stałych powierzchniach badawczych o określonej wielkości.

 

Koordynuje: dr Dawid Marczak

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo