W siedlisku derkacza
W siedlisku derkacza
Celem prac jest ocena liczebności i rozmieszczenia terytorialnych samców derkacza w Kampinoskim Parku Narodowym. Monitoring polega na nocnych nasłuchach derkaczy, prowadzonych na terenie całego Kampinoskiego Parku Narodowego przez wielu obserwatorów, w tym samym, wyznaczanym co roku terminie. Nasłuchy prowadzone są dwukrotnie z wyznaczonych punktów, przy dobrych warunkach atmosferycznych, bez silnego wiatru i opadów, w terminie czerwiec – lipiec. Określany jest azymut odzywających się ptaków w stosunku do obserwatora oraz szacunkowa odległości ptaków od obserwatora. Dane nanoszone są na mapy kartograficzne. Transekty i punkty nasłuchu są stałe, powtarzane co roku. Liczebność derkacza oscyluje, w zależności od poziomu wód gruntowych, opadów deszczu i zmian siedliskowych. Okresy powodziowe oraz okresy całkowitej suszy wpływają na spadek liczebności tego gatunku w danym roku.

Koordynuje: mgr inż. Anna Siwak

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo