b_300_0_16777215_00___images_news_2019_plakat_konferencja_www.jpg

W środę 16 października 2019 r. odbędzie się XIII ogólnopolska konferencja z cyklu “Ekologia Humanistyczna”
O
rganizowana jest ona przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW przy współudziale Kampinoskiego Parku Narodowego, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Konferencja jest poświęcona problematyce wyrażonej tytułem “Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”.

Jej celem jest stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazywaniu znaczenia i zakresu wyzwań, jakie przyroda stawia kulturze.
Tak ogólnie sformułowany cel tegorocznej konferencji uszczegóławia jej podtytuł – “Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo