Zapraszamy do udziału w pikniku  Wiślane Spotkania 2.  W ramach wydarzenia Kampinoski Park Narodowy zaprasza na stoisko edukacyjno-informacyjne, oraz gry i zabawy edukacyjne, konkurs przyrodniczy, materiały wydawnicze i promocyjne parku (godz. 10.00-14.00).

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo