21 marca jest od 2012 roku Międzynarodowym Dniem Lasów. Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety.
W tym dniu na całym świecie organizowane są akcje podczas których zachęca się ludzi do sadzenia drzew, sprzątania lasów i do przebywania w nich. Działania te mają zwrócić uwagę na lasy i ich problemy.

Lasy pokrywają ⅓ lądów na ziemi. Są rezerwuarem bioróżnorodności, oczyszczają powietrze i hamują zmiany klimatu wiążąc w swoich komórkach dwutlenek węgla, zapobiegają erozji gleby, utrzymują odpowiednią wilgotność gleby i powietrza, chronią przed powodziami.
Dla ponad 1,6 miliarda ludzi na ziemi są one miejscem życia i źródłem utrzymania, dają schronienie, dostarczają budulca, karmią i zapewniają substancje lecznicze.
W tym dniu zachęcamy Państwa do odwiedzenia lasu nie byle jakiego, najcenniejszego na Mazowszu i jednego z najcenniejszych w Polsce – Puszczy Kampinoskiej!

Spędźcie w Puszczy trochę czasu, poznajcie ją lepiej i poobserwujcie, spróbujcie się z nią zaprzyjaźnić. Zabierzcie do Puszczy wasze dzieci, niech od najmłodszych lat nawiązują osobisty kontakt z przyrodą, to ważne aby w przyszłości nie bały się przyrody i nie uznawały jej za swojego wroga. Tylko ludzie kochający przyrodę i rozumiejący jej wartość będą w stanie skutecznie ją chronić.
Chodźmy do lasu!

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo