Uroczystość w Truskawiu i Pociesze
Pamiętamy! 
Kampinoski Park Narodowy chroni przyrodę oraz pamiątki historii i kultury znajdujące się na terenie Puszczy Kampinoskiej. Położenie geograficzne Puszczy przesądziło o tym, że jej dzieje są szczególnie związane z historią wojen i powstań, z których najwięcej śladów pozostawiła II wojna światowa. Na przełomie sierpnia i września na terenie KPN odbywa się wiele uroczystości patriotyczno-religijnych, w trakcie których wspomina się dramatyczne wydarzenia, podtrzymując pamięć o nich oraz oddając hołd Bohaterom, którzy przelali krew i oddali życie broniąc wolności Ojczyzny.
27 sierpnia 2023 r. na Cmentarzu Powstańczym w Wierszach upamiętniono obchody 79. rocznicy walk partyzanckich „Grupy Kampinos” Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego.
W niedzielę – 3 września 2023 r. odbyła się uroczystość w 79. rocznicę wypadu na Truskaw i bitwy pod Pociechą.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, przedstawiciele Wojska Polskiego i służb mundurowych, duchowieństwo, członkowie stowarzyszeń, związków i organizacji, uczniowie oraz licznie przybyli mieszkańcy okolicznych gmin i miejscowości. W trakcie obu uroczystości KPN reprezentował dyrektor wraz z liczną delegacją pracowników.
fot. Przemysław Rak (Wiersze)
fot. Michał Starnowski (Truskaw/Pociecha)
Uroczystość w Truskawiu i Pociesze
Uroczystość w Truskawiu i Pociesze
Uroczystość w Truskawiu i Pociesze
Uroczystość w Truskawiu i Pociesze
Uroczystość w Wierszach
Uroczystość w Wierszach
Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo