27 lipca w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego została podpisana umowa nr 1323/2023/Wn05/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach w celu ochrony gatunkowej żubra ex situ”. Koszt realizacji zadania, to 1 301 001 zł, z czego kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 1 170 900 zł.

Umowa została podpisana przez Sławomira Mazurka, wiceprezesa NFOŚiGW i Mirosława Markowskiego, Dyrektora Parku. Na spotkaniu obecny był również Piotr Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Projekt remontu Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach wspiera Małgorzata Golińska, Główny Konserwator Przyrody, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Działania w ramach projektu to prace niezbędne do tego, aby ponownie sprowadzić do Ośrodka żubry, tj. remont: bramy wjazdowej, tarasu widokowego przy zagrodzie pokazowej (służącego m.in. do obserwacji i kontroli stanu zdrowia żubrów w zagrodach: ekspozycyjnej oraz weterynaryjnej), budynku gospodarczo-socjalnego, składu odchodów przy zagrodzie pokazowej, magazynów na karmę, wybiegów hodowlanych (w tym zagród, paśników, stanowisk paszowych), infrastruktury takiej jak oświetlenie drogi wewnętrznej, niecki dezynfekcyjne oraz ogrodzenie. Zakończenie całości prac planujemy na koniec pierwszego kwartału 2025 r. Wtedy będzie można sprowadzić do ośrodka żubry.

Obecnie w ośrodku nie ma żubrów z uwagi na gruźlicę, która sprawiła, że wystąpiła konieczność wyeliminowania całego stada w grudniu 2018 r. Po przeprowadzeniu dezynfekcji ośrodka, wykonaniu badań próbek gleby i otrzymaniu negatywnych wyników, uzyskano zgodę na wprowadzenie nowych osobników. Jednak korzystając z faktu, że ośrodek stoi pusty najpierw przeprowadzone będą w nim niezbędne remonty, a następnie wprowadzone nowe żubry, Pozwoli to nam w pierwszej kolejności uruchomić zagrodę pokazową, a z czasem zagrody hodowlane. Będzie można w końcu otworzyć ośrodek dla zwiedzających, który jest dla nich zamknięty od 6 grudnia 2014 r. Podstawową rolą, jaką pełni ośrodek jest zachowanie gatunku w części hodowlanej, odizolowanej od części pokazowej.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo