Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się prace modernizacyjne na szlakach turystycznych w Truskawiu, w związku z czym, zgodnie z zarządzeniem nr 10/2023 dyrektora KPN, wejście do parku od tej strony zostaje ponownie otwarte dla wszystkich turystów i odwiedzających!

Wyznakowana została także nowa ścieżka spacerowa (piktogram z niebiesko-białym kwadratem) w formie krótkiej i łatwej do przejścia pętli – serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzin!

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projekt POIS.02.04.00-00-0049/17 „Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym”.

Wobec uzyskania prawomocnej decyzji pozwalającej na budowę liczymy, że w nowej perspektywie uda się zrealizować także kolejny etap inwestycji, obejmujący zagospodarowanie polany wypoczynkowej i stworzenie przyjaznego przyrodzie i użytkownikom parkingu.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo