• image

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

Mija kolejny kwartał realizacji projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z parkami narodowymi. Oprócz trzech szkoleń dla pracowników naszego parku: w marcu z „martwego drewna”, w maju i czerwcu z Natury 2000, przedstawiciele naszego parku mieli także możliwość uczestniczenia w czterech warsztatach organizowanych dla wszystkich parków oraz w II Ogólnopolskim Sympozjum Parków Narodowych.

Czytaj więcej...

b_0_200_16777215_00___images_ue_bwp_ppn.jpgPrzedsięwzięciem, które umożliwi utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów pomiędzy pracownikami parków jest utworzony w ramach projektu portal polskich parków narodowych, który ma służyć właśnie do wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących różnych aspektów ochrony przyrody, zwłaszcza w realiach funkcjonowania parków narodowych. Jednym z narzędzi, jakie wykorzystano w portalu jest forum dyskusyjne dla pracowników parków. Dotychczas utworzono 4 bloki tematyczne:

  1. Dyskusja ogólna;
  2. Turystyka i edukacja;
  3. Ochrona przyrody i krajobrazu;
  4. Nauka i monitoring.

Są to początki funkcjonowania forum, dlatego to od naszej inicjatywy będzie zależało, na ile przydatnym narzędziem stanie się ono w przyszłości.

Dzięki środkom zaoszczędzonym w ramach projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” pod koniec jego trwania udało się dokupić nowe publikacje o tematyce przyrodniczej, które stanowią cenne uzupełnienie zasobów bibliotecznych KPN. Łącznie zakupiono w grudniu 2011 r. 11 pozycji na kwotę 659,90 zł brutto.

W ramach projektu w 2009 roku zakupione zostały 24 książki, a w 2010r. 61 książek. Wszystkie pozycje dotyczą zagadnień związanych z przyrodą, jej ochroną oraz ekologią i stanowią uzupełnienie zbiorów bibliotecznych Parku.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo