Miejsca na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie posługiwanie się otwartym ogniem jest dopuszczalne, za zgodą, w zakresie i na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem KPN:

1. Na stałe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem przez cały rok wyznacza się pola wypoczynkowe: Granica, Jakubów, Lipków, Opaleń, Roztoka, Pociecha.
2. Na czasowe miejsca na posługiwanie się otwartym ogniem tj. w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego wyznacza się polany wypoczynkowe: Dąbrowa Leśna, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Piaski Królewskie.
3. Na polanach wypoczynkowych wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 można rozpalać ogniska, grille i kuchenki turystyczne za pisemną zgodą dyrektora parku..
4. Na rozpalanie ognisk, używanie grilli i kuchenek turystycznych w okresie od 1 marca do 30 września na polanach wymienionych w pkt. 2 może zostać wydane zezwolenie dyrektora parku tylko przy 0 lub I stopniu zagrożenia pożarowego lasu.
5. Ogniska można rozpalać wyłącznie w miejscach technicznie zagospodarowanych do tego celu, a grille i kuchenki turystyczne w pobliżu tych miejsc. Żar i popiół z grilla należy wyrzucać do paleniska.
6.O wydaniu zgody na użycie otwartego ognia każdorazowo powiadamiani są pracownicy Służby Parku i osoba sprawująca nadzór nad polaną wypoczynkową.

W okresie obowiązywania zakazu wstępu na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, zezwolenia na rozpalanie ognisk, używanie grilli oraz kuchenek turystycznych tracą ważność z chwilą ogłoszenia zakazu.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo