Wykaz najpospolitszych gatunków ptaków lęgowych występujących na terenie KPN.

Lp. Gatunek Status Szacowana liczebność populacji Kategoria zagrożenia wg. Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt Chroniony prawem krajowym Chroniony w ramach Dyrektywy 79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia)
1 Łabędź niemy (Cygnus olor) l bardzo nieliczny - Ś Art. 4.2
2 Gęgawa (Anser anser) l bardzo nieliczna - - Art. 4.2
3 Cyraneczka (Anas crecca) l nieliczna - - Art. 4.2
4 Krzyżówka (Anas platyrhynchos) L średnio liczna - - Art. 4.2
5 Cyranka (Anas querquedula) L średnio liczna - Ś2 Art. 4.2
6 Czernica (Aythya fuligula) l bardzo nieliczna - - Art. 4.2
7 Kuropatwa (Pedrix pedrix) l bardzo nieliczna - - -
8 Przepiórka (Coturnix coturnix) L średnio liczna - Ś Art. 4.2
9 Bażant (Phasianus colchicus) L liczny - - -
10 Perkozek (Tachybaptus ruficollis) l średnio liczny - Ś Art. 4.2
11 Perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) l bardzo nieliczny - Ś Art. 4.2
12 Bąk (Botaurus stellaris) l nieliczny LC Ś Zał. I
13 Czapla siwa (Ardea cinerea) l nieliczna, opuszczona od 2008 r. kolonia w zachodniej części parku - Cz Art. 4.2
14 Bocian czarny (Ciconia nigra) L średnio liczny - Ś1,2 Zał. I
15 Bocian biały (Ciconia ciconia) L średnio liczny - Ś2 Zał. I
16 Trzmielojad (Pernis apivorus) L średnio liczny - Ś Zał. I
17 Bielik (Haliaeetus albicilla) l Średnio liczny
(od 2 do 4 par)
LC Ś1 Zał. I
18 Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) L średnio liczny - Ś2 Zał. I
19 Błotniak łąkowy (Circus pygargus) l bardzo nieliczny, (1-4 pary)
 
Ś2 Zał. I
20 Jastrząb (Accipiter gentilis) L liczny (40-55 par)
 
Ś -
21 Krogulec (Accipiter nisus) L liczny (50-60 par) - Ś -
22 Myszołów (Buteo buteo) L liczny (90-150 par) - Ś -
23 Orlik krzykliwy (Aquila pomarina) l nieliczny (2-4 par) LC Ś1 Zał. I
24 Pustułka (Falco tinnunculus) l bardzo nieliczna (2-5 par) - Ś2 Art. 4.2
25 Kobuz (Falco subbuteo) l bardzo nieliczny (3-5 par) - Ś2 -
26 Wodnik (Rallus aquaticus) L lokalnie liczny (co najmniej 70 par) - Ś Art. 4.2
27 Kropiatka (Porzana porzana) L lokalnie liczna (30-70 samców) - Ś2 Zał. I
28 Zielonka (Porzana parva) l bardzo nieliczna
(1-20 samców)
NT Ś Zał. I
29 Derkacz (Crex crex) L lokalnie liczny (90-230 samców) - Ś2 Zał. I
30 Kokoszka (Gallinula chloropus) l nieliczna - Ś Art. 4.2
31 Łyska (Fulica atra) L lokalnie średnio liczna - - Art. 4.2
32 Żuraw (Grus grus) L Średnio liczny (ok.60 par) - Ś Zał. I
33 Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) l wyjątkowo - Ś Art. 4.2
34 Czajka (Vanellus vanellus) L nieliczna (30-50 par) - Ś2 Art. 4.2
35 Kszyk (Gallinago gallinago) L liczny, co najmniej 60 par - Ś2 Art. 4.2
36 Słonka (Scolopax rusticola) L bardzo liczny - - Art. 4.2
37 Rycyk (Limosa limosa) l nieliczny (6-12 par) - Ś2 Art. 4.2
38 Krwawodziób (Tringa totanus) l nieliczny (5-10 par) - Ś2 Art. 4.2
39 Samotnik (Tringa ochropus) L średnio liczny - Ś2 Art. 4.2
40 Śmieszka (Larus ridibundus) l 1 kolonia (80 os.) - Ś Art. 4.2
41 Gołąb miejski (Columba livia f. Urbana) l nieliczny, tereny zurbanizowane - - -
42 Siniak (Columba oenas) l nieliczny - Ś Art. 4.2
43 Grzywacz (Columba palumbus) L liczny - - -
44 Sierpówka (Streptopelia decaocto) l nieliczna - Ś -
45 Turkawka (Streptopelia turtur) l bardzo nieliczna - Ś -
46 Kukułka (Cuculus canorus) L liczna - Ś -
47 Puszczyk (Strix aluco) L średnio liczny, lokalnie liczny - Ś -
48 Uszatka (Asio otus) L nieliczna - Ś -
49 Włochatka (Aegolius funereus) l bardzo nieliczna, (1-2 pary) LC Ś2 Zał. I
50 Lelek (Caprimulgus europaeus) L średnio liczny
(20-50 par)
- Ś Zał. I
51 Dudek (Upupa epops) L średnio liczny
(ok.50 par)
- Ś2 Art. 4.2
52 Krętogłów (Jynx torquilla) L średnio liczny - Ś -
53 Dzięcioł zielony (Picus viridis) L średnio liczny - Ś2 -
54 Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) L liczny
(100-140 par)
- Ś2 Zał. I
55 Dzięcioł duży (Dendrocopos major) L liczny, lokalnie bardzo liczny - Ś -
56 Dzięcioł średni (Dendrocops medius) L średnio liczny
(60-100 par)
- Ś2 Zał. I
57 Dzięciołek (Dendrocopos minor) L średnio liczny - Ś -
58 Lerka (Lullula arborea) L bardzo liczna, (250-300 par) - Ś Zał. I
59 Skowronek (Alauda arvensis) L bardzo liczny - Ś -
60 Brzegówka (Riparia riparia) l Od 0 - do 100 par (kolonia) - Ś Art. 4.2
61 Dymówka (Hirundo rustica) L średnio liczna - Ś -
62 Oknówka (Delichon urbicum) L średnio liczna - Ś -
63 Świergotek polny (Anthus campestris) l bardzo nieliczny (1-2 pary) - Ś Zał. I
64 Świergotek drzewny (Anthus trivialis) L bardzo liczny - Ś -
65 Świergotek łąkowy (Anthus pratensis) l nieliczny - Ś -
66 Pliszka żółta (Motacilla flava) L średnio liczna - Ś -
67 Pliszka siwa (Motacilla alba) L bardzo liczna - Ś -
68 Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) L bardzo liczny - Ś -
69 Pokrzywnica (Prunella modularis) L nieliczna - Ś -
70 Rudzik (Erithacus rubecula) L bardzo liczny - Ś -
71 Słowik szary (Luscinia luscinia) L średnio liczny - Ś Art. 4.2
72 Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) l bardzo nieliczny - Ś -
73 Kopciuszek (Pchoenicurus ochruros) L liczny - Ś -
74 Pleszka (Pchoenicurus pchoenicurus) L liczna - Ś -
75 Pokląskwa (Saxicola rubetra) L liczna - Ś -
76 Kląskawka (Saxicola rubicola) l nieliczna (3-4 pary) - Ś -
77 Białorzytka (Oenanthe oenanthe) l nieliczna - Ś -
78 Kos (Turdus merula) L bardzo liczny - Ś -
79 Kwiczoł (Turdus pilaris) L średnio liczny - Ś -
80 Śpiewak (Turdus philomelos) L bardzo liczny - Ś -
81 Paszkot (Turdus visc
viscivorus)
L średnio liczny - Ś -
82 Świerszczak (Locustella naevia) L średnio liczny
(50-90 par)
- Ś Art. 4.2
83 Strumieniówka (Locustella fluviatilis) L średnio liczna
(40-70 par)
- Ś Art. 4.2
84 Brzęczka (Locustella luscinioides) L nieliczna - Ś Art. 4.2
85 Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) L liczna - Ś Art. 4.2
86 Łozówka (Acrocephalus palustris) L średnio liczna - Ś -
87 Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) l średnio liczny - Ś Art. 4.2
88 Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) l nieliczny - Ś -
89 Zaganiacz (Hippolais icterina) L liczny - Ś -
90 Jarzębatka (Sylvia nisoria) l nieliczna
(ok. 50 par)
- Ś Zał. I
91 Piegża (Sylvia curruca) L liczna - Ś -
92 Cierniówka (Sylvia communis) L liczna - Ś -
93 Gajówka (Sylvia borin) L średnio liczna - Ś -
94 Kapturka (Sylvia atricapilla) L bardzo liczna - Ś -
95 Świstunka leśna (Phyllopscopus sibilatrix) L liczna - Ś -
96 Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) L liczny - Ś -
97 Piecuszek (Phylloscopus trochilus) L liczny - Ś -
98 Mysikrólik (Regulus regulus) l nieliczny - Ś -
99 Muchołówka szara (Muscicapa striata) L średnio liczna - Ś -
100 Muchołówka mała (Ficedula parva) l nieliczna - Ś Zał. I
101 Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) L średnio liczna - Ś -
102 Raniuszek (Aeghitalos caudatus) l średnio liczna - Ś -
103 Sikora uboga (Poecile palustris) L średnio liczna - Ś -
104 Czarnogłówka (Poecile montanus) L nieliczna - Ś -
105 Czubatka (Lophophanes cristatus) L liczna - Ś -
106 Sosnówka (Periparus ater) L liczna - Ś -
107 Modraszka (Cyanistes caeruleus) L bardzo liczna - Ś -
108 Bogatka (Parus major) L bardzo liczna - Ś -
109 Kowalik (Sitta europaea) L średnio liczny - Ś -
110 Pełzacz leśny (Certhia familiaris) L Średnio liczny - Ś -
111 Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) L średnio liczny - Ś -
112 Remiz (Remiz pendulinus) l bardzo nieliczny - Ś Art. 4.2
113 Wilga (Oriolus oriolus) L liczna - Ś -
114 Gąsiorek (Lanius collurio) L liczny (około 200 par) - Ś Zał. I
115 Srokosz (Lanius excubitor) L średnio liczny (koło 25 par) - Ś Art. 4.2
116 Sójka (Garrulus glandarius) L liczna - Ś -
117 Sroka (Pica pica) L liczna - Cz -
118 Kawka (Corvus monedula) l tereny zurbanizowane - Ś -
119 Wrona siwa (Corvus cornix) L - - Cz -
120 Kruk (Corvus corax) L średnio liczny (ok.30 par) - Cz -
121 Szpak (Sturnus vulgaris) L liczny - Ś -
122 Wróbel (Passer domesticus) L średnio liczny - Ś -
123 Mazurek (Passer montanus) L średnio liczny - Ś -
124 Zięba (Fringilla coelebs) L bardzo liczna - Ś -
125 Kulczyk (Serinus serinus) L średnio liczny - Ś -
126 Dzwoniec (Carduelis chloris) L liczny - Ś -
127 Szczygieł (Carduelis carduelis) L średnio liczny - Ś -
128 Czyż (Carduelis spinus) l nieliczna - Ś -
129 Makolągwa (Carduelis cannabina) l nieliczna - Ś -
130 Dziwonia (Carpodacus erythrinus) l nieliczna
(20-30 par)
- Ś Art. 4.2
131 Gil (Pyrrhula pyrrhula) l nieliczny - Ś -
132 Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) L średnio liczny - Ś -
133 Trznadel (Emberiza citrinella) L bardzo liczny - Ś -
134 Ortolan (Emberiza hortulana) l bardzo nieliczny (0-2 pary) - Ś Zał. I
135 Potrzos (Emberiza schoeniclus) L średnio liczny - Ś -
136 Potrzeszcz (Emberiza calandra) l bardzo nieliczny (1-5 par) - Ś -

 Wybrane gatunki ptaków spotykane sporadycznie, wyjątkowo lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe

1

Płomykówka (Tyto alba)

 

wyjątkowo (1-2 pary)

-

Ś

-

2

Uszatka błotna (Asio flammeus)

 

wyjątkowo

VU

Ś1,2

Zał. I

3.

Nurogęś (Mergus merganser)

 

wyjątkowo

-

Ś2

Art. 4.2

4

Jarząbek (Bonasia bonasia)

 

wyjątkowo

-

-

Zał I.

5

Bączek (Ixobrychus minutus)

 

wyjątkowo

-

Ś

Zał. I

6

Dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus)

 

wyjątkowo, (1-2 pary)

-

Ś

Zał. I

7

Pliszka cytrynowa (Motacilla citreola)

 

wyjątkowo (0-1 para)

-

Ś

-

Ś – ścisła ochrona gatunkowa
1 – nie stosuje się dla nich odstępstw od zakazów zawartych w §8 rozporządzenia MŚ w sprawie
2 – gatunki zwierząt wymagające ochrony czynnej
L- regularnie lęgowy na znacznym obszarze KPN lub w większości odpowiednich dla gatunku biotopów
l – lęgowy lokalnie lub sporadycznie
EXP – gatunek wymarły w Polsce
CR – gatunki skrajnie zagrożone
EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone
VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie
NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia
LC – gatunki na razie nie zagrożone wyginięciem