• image
  • image
  • image

Ryś
Ryś

Kampinoski Park Narodowy stanowi wyjątkową ostoję fauny w Centralnej Polsce. Stwierdzono tu występowanie blisko 4 000 gatunków bezkręgowców (szacuje się, że liczba gatunków tej grupy zwierząt w Puszczy Kampinoskiej może wynosić nawet kilkanaście tysięcy), blisko 30 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, 6 rodzimych gatunków gadów, ponad 200 gatunków ptaków (w tym blisko 150 lęgowych) i ponad 50 gatunków ssaków. Oprócz gatunków powszechnych, Puszczę Kampinoską zamieszkują chronieni prawem krajowym i europejskim przedstawiciele wszystkich w/w grup systematycznych. Symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego jest łoś (Alces alces) , dla którego Puszcza Kampinoska jest drugą co wielkości (po bagnach biebrzańskich) ostoją w Polsce. Obecność łosi na tym terenie, podobnie jak bobrów i rysi, jest efektem programów reintrodukcji. Niestety wśród większości grup kampinoskich zwierząt znaleźć można gatunki obce, pochodzące z innych kontynentów, i stanowiące dla zagrożenie dla rodzimej fauny. Przykładami takich zwierząt jest azjatycka biedronka Harmonia axiridis, ryba trawianka (Perccottus glenii), żółw czerwonolicy (Trachemys scripta elegans) czy norka amerykańska (Neovison vison).

 

Opis szczegółowy:
Typ - Nicienie Nemathelminthes: 103 gatunki, około 10% nicieni fauny Polski.

Typ - Mięczaki Mollusca: 59 gatunków, 15 % fauny Polski.Więcej zdjęć ...

Typ - Pierścienice Annelida: 25 gatunków, 22% fauny Polski.

Typ - Bezkręgowce Arthropoda: 2529 gatunków, 

Gromada: Skorupiaki Crustacea: 93 gatunki, 20% fauny Polski.
Gromada: Pajęczaki Arachnida: 390 gatunków, 26% fauny Polski.
Gromada: Pareczniki Chilopoda: 14 gatunków, 25% fauny Polski.
Gromada: Dwuparce Diplopoda: 8 gatunków, 10% fauny Polski.
Gromada: Owady Insecta: 2045 gatunków, 7% fauny Polski.

Typ - Kręgowce, Vertebrata:

Gromada: Ryby Osteichtyes : 27 gatunków, 47% fauny Polski.
Gromada: Płazy, Amphibia : 13 gatunków, 72% fauny Polski.
Gromada: Gady, Reptilia : 6 gatunków, 67% fauny Polski.
Gromada: Ptaki, Avies : 153 gatunki lęgowe (z 16 rzędów) 70% fauny Polski oraz 27 gatunków ptaków nielęgowych (z 11 rzędów).
Wśród gatunków lęgowych do szczególnie cennych zaliczyć należy 2 gatunki zagrożone w skali światowej: lęgowy derkacz, prawdopodobnie lęgowa wodniczka, oraz 30 gatunków zagrożonych w znacznej części areału europejskiego: bąk, bączek, bocian biały i czarny, trzmielojad, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, żuraw, brodziec leśny, sowa błotna, rybitwa zwyczajna, rybitwa białoczelna, zimorodek, lelek, dzięcioł czarny, dzięcioł syryjski, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł średni, dzięcioł zielonosiwy, skowronek borowy, świergotek polny, jarzębatka, muchołówka mała, muchołówka białoszyja, gąsiorek i ortolan. Najpospolitsze gat. ptaków lęgowych Najpospolitsze gatunki ptaków zalatujących

Gromada: Ssaki, Mammalia : 52 gatunki, 65% fauny Polski, z czego 3 gatunki są efektem reintrodukcji:
• łoś Alces alces - 11.08.1951 r., przywiezione z Białorusi 2 byki, klępę i 2 łoszaki zapoczątkowały powstanie stabilnej populacji, która obecnie liczy około 115-120 osobników)
• bóbr europejski Castor fiber - w kwietniu 1980 r. wypuszczonych zostało 7 osobników (1 para starych, 1 para dwuletnich, 2 roczne samice i 1 roczny samiec) odłowionych na Pojezierzu Suwalskim. Obecnie na terenie KPN mamy 26 stanowisk bobra (szacunkowo około 80 osobników).
• ryś Lynx lynx - w grudniu 1992 r. rozpoczęto program reintrodukcji w ramach którego osobniki rysia (urodzone w ogrodach zoologicznych i bezpłatnie przekazane KPN) były po wcześniejszej aklimatyzacji w leśnej wolierze uwalniane w środowisku naturalnym. Celem programu jest stwierdzenie, czy drapieżniki urodzone i wychowane w niewoli są w stanie zaadoptować się w naturze i wypełnić niszę wielkiego drapieżnika.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo