• image
  • image
  • image

Wykaz najpospolitszych gatunków ptaków lęgowych występujących na terenie KPN.

Lp.

Gatunek

Status

Szacowana liczebność populacji

Kategoria zagrożenia wg. Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt

Chroniony prawem krajowym

Chroniony w ramach Dyrektywy 79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia)

1

Łabędź niemy (Cygnus olor)

l

bardzo nieliczny

-

Ś

Art. 4.2

2

Gęgawa (Anser anser)

l

bardzo nieliczna

-

-

Art. 4.2

3

Cyraneczka (Anas crecca)

l

nieliczna

-

-

Art. 4.2

4

Krzyżówka (Anas platyrhynchos)

L

średnio liczna

-

-

Art. 4.2

5

Cyranka (Anas querquedula)

L

średnio liczna

-

Ś2

Art. 4.2

6

Czernica (Aythya fuligula)

l

bardzo nieliczna

-

-

Art. 4.2

7

Kuropatwa (Pedrix pedrix)

l

bardzo nieliczna

-

-

-

8

Przepiórka (Coturnix coturnix)

L

średnio liczna

-

Ś

Art. 4.2

9

Bażant (Phasianus colchicus)

L

liczny

-

-

-

10

Perkozek (Tachybaptus ruficollis)

l

średnio liczny

-

Ś

Art. 4.2

11

Perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena)

l

bardzo nieliczny

-

Ś

Art. 4.2

12

Bąk (Botaurus stellaris)

l

nieliczny

LC

Ś

Zał. I

13

Czapla siwa (Ardea cinerea)

l

nieliczna, opuszczona od 2008 r. kolonia w zachodniej części parku

-

Cz

Art. 4.2

14

Bocian czarny (Ciconia nigra)

L

średnio liczny

-

Ś1,2

Zał. I

15

Bocian biały (Ciconia ciconia)

L

średnio liczny

-

Ś2

Zał. I

16

Trzmielojad (Pernis apivorus)

L

średnio liczny

-

Ś

Zał. I

17

Bielik (Haliaeetus albicilla)

l

Średnio liczny
(od 2 do 4 par)

LC

Ś1

Zał. I

18

Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

L

średnio liczny

-

Ś2

Zał. I

19

Błotniak łąkowy (Circus pygargus)

l

bardzo nieliczny, (1-4 pary)

 

Ś2

Zał. I

20

Jastrząb (Accipiter gentilis)

L

liczny (40-55 par)

 

Ś

-

21

Krogulec (Accipiter nisus)

L

liczny (50-60 par)

-

Ś

-

22

Myszołów (Buteo buteo)

L

liczny (90-150 par)

-

Ś

-

23

Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

l

nieliczny (2-4 par)

LC

Ś1

Zał. I

24

Pustułka (Falco tinnunculus)

l

bardzo nieliczna (2-5 par)

-

Ś2

Art. 4.2

25

Kobuz (Falco subbuteo)

l

bardzo nieliczny (3-5 par)

-

Ś2

-

26

Wodnik (Rallus aquaticus)

L

lokalnie liczny (co najmniej 70 par)

-

Ś

Art. 4.2

27

Kropiatka (Porzana porzana)

L

lokalnie liczna (30-70 samców)

-

Ś2

Zał. I

28

Zielonka (Porzana parva)

l

bardzo nieliczna
(1-20 samców)

NT

Ś

Zał. I

29

Derkacz (Crex crex)

L

lokalnie liczny (90-230 samców)

-

Ś2

Zał. I

30

Kokoszka (Gallinula chloropus)

l

nieliczna

-

Ś

Art. 4.2

31

Łyska (Fulica atra)

L

lokalnie średnio liczna

-

-

Art. 4.2

32

Żuraw (Grus grus)

L

Średnio liczny (ok.60 par)

-

Ś

Zał. I

33

Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)

l

wyjątkowo

-

Ś

Art. 4.2

34

Czajka (Vanellus vanellus)

L

nieliczna (30-50 par)

-

Ś2

Art. 4.2

35

Kszyk (Gallinago gallinago)

L

liczny, co najmniej 60 par

-

Ś2

Art. 4.2

36

Słonka (Scolopax rusticola)

L

bardzo liczny

-

-

Art. 4.2

37

Rycyk (Limosa limosa)

l

nieliczny (6-12 par)

-

Ś2

Art. 4.2

38

Krwawodziób (Tringa totanus)

l

nieliczny (5-10 par)

-

Ś2

Art. 4.2

39

Samotnik (Tringa ochropus)

L

średnio liczny

-

Ś2

Art. 4.2

40

Śmieszka (Larus ridibundus)

l

1 kolonia (80 os.)

-

Ś

Art. 4.2

41

Gołąb miejski (Columba livia f. Urbana)

l

nieliczny, tereny zurbanizowane

-

-

-

42

Siniak (Columba oenas)

l

nieliczny

-

Ś

Art. 4.2

43

Grzywacz (Columba palumbus)

L

liczny

-

-

-

44

Sierpówka (Streptopelia decaocto)

l

nieliczna

-

Ś

-

45

Turkawka (Streptopelia turtur)

l

bardzo nieliczna

-

Ś

-

46

Kukułka (Cuculus canorus)

L

liczna

-

Ś

-

47

Puszczyk (Strix aluco)

L

średnio liczny, lokalnie liczny

-

Ś

-

48

Uszatka (Asio otus)

L

nieliczna

-

Ś

-

49

Włochatka (Aegolius funereus)

l

bardzo nieliczna, (1-2 pary)

LC

Ś2

Zał. I

50

Lelek (Caprimulgus europaeus)

L

średnio liczny
(20-50 par)

-

Ś

Zał. I

51

Dudek (Upupa epops)

L

średnio liczny
(ok.50 par)

-

Ś2

Art. 4.2

52

Krętogłów (Jynx torquilla)

L

średnio liczny

-

Ś

-

53

Dzięcioł zielony (Picus viridis)

L

średnio liczny

-

Ś2

-

54

Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

L

liczny
(100-140 par)

-

Ś2

Zał. I

55

Dzięcioł duży (Dendrocopos major)

L

liczny, lokalnie bardzo liczny

-

Ś

-

56

Dzięcioł średni (Dendrocops medius)

L

średnio liczny
(60-100 par)

-

Ś2

Zał. I

57

Dzięciołek (Dendrocopos minor)

L

średnio liczny

-

Ś

-

58

Lerka (Lullula arborea)

L

bardzo liczna, (250-300 par)

-

Ś

Zał. I

59

Skowronek (Alauda arvensis)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

60

Brzegówka (Riparia riparia)

l

Od 0 - do 100 par (kolonia)

-

Ś

Art. 4.2

61

Dymówka (Hirundo rustica)

L

średnio liczna

-

Ś

-

62

Oknówka (Delichon urbicum)

L

średnio liczna

-

Ś

-

63

Świergotek polny (Anthus campestris)

l

bardzo nieliczny (1-2 pary)

-

Ś

Zał. I

64

Świergotek drzewny (Anthus trivialis)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

65

Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)

l

nieliczny

-

Ś

-

66

Pliszka żółta (Motacilla flava)

L

średnio liczna

-

Ś

-

67

Pliszka siwa (Motacilla alba)

L

bardzo liczna

-

Ś

-

68

Strzyżyk (Troglodytes troglodytes)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

69

Pokrzywnica (Prunella modularis)

L

nieliczna

-

Ś

-

70

Rudzik (Erithacus rubecula)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

71

Słowik szary (Luscinia luscinia)

L

średnio liczny

-

Ś

Art. 4.2

72

Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos)

l

bardzo nieliczny

-

Ś

-

73

Kopciuszek (Pchoenicurus ochruros)

L

liczny

-

Ś

-

74

Pleszka (Pchoenicurus pchoenicurus)

L

liczna

-

Ś

-

75

Pokląskwa (Saxicola rubetra)

L

liczna

-

Ś

-

76

Kląskawka (Saxicola rubicola)

l

nieliczna (3-4 pary)

-

Ś

-

77

Białorzytka (Oenanthe oenanthe)

l

nieliczna

-

Ś

-

78

Kos (Turdus merula)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

79

Kwiczoł (Turdus pilaris)

L

średnio liczny

-

Ś

-

80

Śpiewak (Turdus philomelos)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

81

Paszkot (Turdus visc
viscivorus)

L

średnio liczny

-

Ś

-

82

Świerszczak (Locustella naevia)

L

średnio liczny
(50-90 par)

-

Ś

Art. 4.2

83

Strumieniówka (Locustella fluviatilis)

L

średnio liczna
(40-70 par)

-

Ś

Art. 4.2

84

Brzęczka (Locustella luscinioides)

L

nieliczna

-

Ś

Art. 4.2

85

Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)

L

liczna

-

Ś

Art. 4.2

86

Łozówka (Acrocephalus palustris)

L

średnio liczna

-

Ś

-

87

Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus)

l

średnio liczny

-

Ś

Art. 4.2

88

Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)

l

nieliczny

-

Ś

-

89

Zaganiacz (Hippolais icterina)

L

liczny

-

Ś

-

90

Jarzębatka (Sylvia nisoria)

l

nieliczna
(ok. 50 par)

-

Ś

Zał. I

91

Piegża (Sylvia curruca)

L

liczna

-

Ś

-

92

Cierniówka (Sylvia communis)

L

liczna

-

Ś

-

93

Gajówka (Sylvia borin)

L

średnio liczna

-

Ś

-

94

Kapturka (Sylvia atricapilla)

L

bardzo liczna

-

Ś

-

95

Świstunka leśna (Phyllopscopus sibilatrix)

L

liczna

-

Ś

-

96

Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)

L

liczny

-

Ś

-

97

Piecuszek (Phylloscopus trochilus)

L

liczny

-

Ś

-

98

Mysikrólik (Regulus regulus)

l

nieliczny

-

Ś

-

99

Muchołówka szara (Muscicapa striata)

L

średnio liczna

-

Ś

-

100

Muchołówka mała (Ficedula parva)

l

nieliczna

-

Ś

Zał. I

101

Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)

L

średnio liczna

-

Ś

-

102

Raniuszek (Aeghitalos caudatus)

l

średnio liczna

-

Ś

-

103

Sikora uboga (Poecile palustris)

L

średnio liczna

-

Ś

-

104

Czarnogłówka (Poecile montanus)

L

nieliczna

-

Ś

-

105

Czubatka (Lophophanes cristatus)

L

liczna

-

Ś

-

106

Sosnówka (Periparus ater)

L

liczna

-

Ś

-

107

Modraszka (Cyanistes caeruleus)

L

bardzo liczna

-

Ś

-

108

Bogatka (Parus major)

L

bardzo liczna

-

Ś

-

109

Kowalik (Sitta europaea)

L

średnio liczny

-

Ś

-

110

Pełzacz leśny (Certhia familiaris)

L

Średnio liczny

-

Ś

-

111

Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla)

L

średnio liczny

-

Ś

-

112

Remiz (Remiz pendulinus)

l

bardzo nieliczny

-

Ś

Art. 4.2

113

Wilga (Oriolus oriolus)

L

liczna

-

Ś

-

114

Gąsiorek (Lanius collurio)

L

liczny (około 200 par)

-

Ś

Zał. I

115

Srokosz (Lanius excubitor)

L

średnio liczny (koło 25 par)

-

Ś

Art. 4.2

116

Sójka (Garrulus glandarius)

L

liczna

-

Ś

-

117

Sroka (Pica pica)

L

liczna

-

Cz

-

118

Kawka (Corvus monedula)

l

tereny zurbanizowane

-

Ś

-

119

Wrona siwa (Corvus cornix)

L

-

-

Cz

-

120

Kruk (Corvus corax)

L

średnio liczny (ok.30 par)

-

Cz

-

121

Szpak (Sturnus vulgaris)

L

liczny

-

Ś

-

122

Wróbel (Passer domesticus)

L

średnio liczny

-

Ś

-

123

Mazurek (Passer montanus)

L

średnio liczny

-

Ś

-

124

Zięba (Fringilla coelebs)

L

bardzo liczna

-

Ś

-

125

Kulczyk (Serinus serinus)

L

średnio liczny

-

Ś

-

126

Dzwoniec (Carduelis chloris)

L

liczny

-

Ś

-

127

Szczygieł (Carduelis carduelis)

L

średnio liczny

-

Ś

-

128

Czyż (Carduelis spinus)

l

nieliczna

-

Ś

-

129

Makolągwa (Carduelis cannabina)

l

nieliczna

-

Ś

-

130

Dziwonia (Carpodacus erythrinus)

l

nieliczna
(20-30 par)

-

Ś

Art. 4.2

131

Gil (Pyrrhula pyrrhula)

l

nieliczny

-

Ś

-

132

Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)

L

średnio liczny

-

Ś

-

133

Trznadel (Emberiza citrinella)

L

bardzo liczny

-

Ś

-

134

Ortolan (Emberiza hortulana)

l

bardzo nieliczny (0-2 pary)

-

Ś

Zał. I

135

Potrzos (Emberiza schoeniclus)

L

średnio liczny

-

Ś

-

136

Potrzeszcz (Emberiza calandra)

l

bardzo nieliczny (1-5 par)

-

Ś

-

Ś – ścisła ochrona gatunkowa
1 – nie stosuje się dla nich odstępstw od zakazów zawartych w §8 rozporządzenia MŚ w sprawie
2 – gatunki zwierząt wymagające ochrony czynnej
L- regularnie lęgowy na znacznym obszarze KPN lub w większości odpowiednich dla gatunku biotopów
l – lęgowy lokalnie lub sporadycznie
EXP – gatunek wymarły w Polsce
CR – gatunki skrajnie zagrożone
EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone
VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie
NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia
LC – gatunki na razie nie zagrożone wyginięciem

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo