• image
  • image
  • image
Lp. Gatunek Status Szacowana liczebność populacji Kategoria zagrożenia wg. Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt Chroniony prawem krajowym Chroniony w ramach Dyrektywy 79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia)
1 Gęś zbożowa (Anser fabalis)

P

nielicznie

-

-

Art. 4.2

2 Gęś białoczelna (Anser albifrons)

P

nielicznie

-

-

Art. 4.2

3 Świstun (Anas penelope)

P

bardzo nieliczny

CR

Ś

Art. 4.2

4 Krakwa (Anas strepera)

P

bardzo nieliczna

-

Ś

Art. 4.2

5 Płaskonos (Anas clypeata)

Z

Średnio liczny

-

Ś2

Art. 4.2

6 Głowienka (Aythya ferina)

Z

bardzo nieliczna

-

-

Art. 4.2

7 Kormoran (Phalacrocorax carbo)

Z

bardzo nieliczny

-

Cz

Art. 4.2

8 Czapla biała (Egretta alba)

P

nieliczna

-

Ś

Zał. I

9 Sokół wędrowny (Falco peregrinus)

Z

bardzo nieliczny

CR

Ś1,2

Zał. I

10 Myszołów włochaty (Buteo lagopus)

P

średnio liczny

-

Ś

-

11 Łęczak (Tringa glareola)

Z

nieliczny

CR

Ś2

Zał. I

12 Rybitwa czarna (Chlidonias niger)

Z

nieliczna

-

Ś2

Zał. I

13 Batalion (Philomachus pugnax)

P

nieliczny

EN

Ś2

Zał. I

14 Kulik wielki (Numenius arquata)

P

nieliczny

VU

Ś2

Art. 4.2

15 Kwokacz (Tringa nebularia)

P

nieliczny

-

Ś

Art. 4.2.

16 Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)

P

nieliczny

-

Ś

Art. 4.2

17 Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

P

nieliczna

-

Ś2

Zał. I

18 Jerzyk (Apus apus)

P

nieliczny

-

Ś

-

19 Zimorodek (Alcedo atthis)

P

nieliczny

-

Ś2

Zał. I

20 Jemiołuszka (Bombycilla garrulus)

P

średnio liczna

-

Ś

-

21 Droździk (Turdus iliacus)

P

nieliczny

-

Ś

-

22 Gawron (Corvus frugilegus)

P

nieliczny

-

Cz

-

23 Jer (Fringilla montifringilla)

P

nieliczny

-

Ś

-

24 Czeczotka (Carduelis flammea)

P

średnio liczna

LC

Ś

Art. 4.2


 

Wybrane gatunki nielicznie i wyjątkowo zalatujące

1 Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)

 

wyjątkowo

-

Ś

Zał. I

2 Mewa pospolita (siwa) (Larus canus)  

wyjątkowo

-

Ś

Art. 4.2

3 Mewa srebrzysta (Larus argentatus)  

wyjątkowo

-

Cz

-

4 Rybitwa białoczelna (Sternula albifrons)

 

nieliczna

NT

Ś2

Zał. I

5 Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybridus)

 

nieliczna

-

Ś2

Zał. I

6 Rożeniec (Anas acuta)  

wyjątkowo

EN

Ś2

Art. 4.2

7 Drzemlik (Falco columabarius)  

wyjątkowo

-

Ś

Zał. I

8 Orzeł przedni (Aquila chrysaetos)  

wyjątkowo

EN

Ś1

Zał. I

9 Rybołów (Pandion haliaetus)  

wyjątkowo

VU

Ś1,2

Zał. I

10 Orzechówka (Nucifraga caryocatactes)  

wyjątkowo

-

Ś

-

11 Wąsatka (Panurus biarmicus)  

wyjątkowo

LC

Ś

Art. 4.2

Ś – ścisła ochrona gatunkowa
1 – nie stosuje się dla nich odstępstw od zakazów zawartych w §8 rozporządzenia MŚ w sprawie
2 – gatunki zwierząt wymagające ochrony czynnej
P – regularnie pojawiający się w okresie migracji, zimujący lub przebywający w okresie lęgowym, lecz nielęgowy
Z – zalatujący (pojawiający się nieregularnie)
EXP – gatunek wymarły w Polsce
CR – gatunki skrajnie zagrożone
EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone
VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie
NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia
LC – gatunki na razie nie zagrożone wyginięciem

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo