Sprzyjająca pogoda i warunki wilgotnościowe pozwoliły w roku 2014 na przeprowadzenie zabiegów koszenia i odkrzaczania, niemal na całej zakładanej powierzchni – 40 ha. Podobnie jak w zeszłym roku, w ramach realizacji przedsięwzięcia „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, koszenia i odkrzaczania prowadzone były w kompleksach (wsiach): Sieraków (gmina Izabelin), Dąbrówka, Sowia Wola i Aleksandrów (gmina Czosnów), Górki Kampinoskie (gmina Leoncin), Famułki Brochowskie (gmina Brochów) oraz w Wiejcy (gmina Kampinos).

W trakcie przeprowadzania zabiegów koszenia i odkrzaczania prowadzona była także eliminacja zielnych gatunków obcych (głównie nawłoci kanadyjskiej) oraz likwidowanie nalotu z drzew i krzewów – usuwanych w roku 2013.

 

Łąka przed koszeniem w Aleksandrowie. Na pierwszym planie kanał Łasica (fot. Ł. Tyburski)

Grabienie siana w Aleksandrowie (fot. C. Dąbrowski)

Wykoszona łąka w Aleksandrowie (fot. P. Dzirba)

Koszenie łąk w Dąbrówce (fot. P. Dzirba)

Koszenie w Dąbrówce. Pozostawienie nieskoszonej działki prywatnej (fot. P. Dzirba)

Belowanie siana w Dąbrówce (fot. C. Dąbrowski)

Ustawianie stogów siana w Dąbrówce (fot. C. Dąbrowski)

Przed koszeniem w Sierakowie. Na pierwszym planie – nalot z drzew po ubiegłorocznym odkrzaczaniu (fot. P. Dzirba)

Eliminacja zielnych gatunków obcych – nawłoci kanadyjskiej na łące w Sierakowie (fot. P. Dzirba)

Zbiór siana w Sierakowie (fot. T. Hryniewicki)

Przed koszeniem w Sowiej Woli. Widoczny nalot z drzew i krzewów likwidowanych w 2013 r. (fot. Ł. Tyburski)

Skoszone szuwary w Sowiej Woli (fot P. Dzirba)

Siedlisko Natura 2000. Wykoszona zmiennowilgotna łąka trzęślicowa w Sowiej Woli (fot. P. Dzirba)

Przed zabiegami odkrzaczania w Sowiej Woli (fot. P. Dzirba)

Sukcesywne przywracanie łąk. Odkrzaczanie w Sowiej Woli (fot P. Dzirba)

Koszenie w Famułkach Brochowskich (fot. C. Buniowski)

Skoszona łąka w Górkach Kampinoskich (fot. P. Dzirba)

Przed zabiegami odkrzaczania w Wiejcy (fot. P. Dzirba)

Przygotowane siano do wywiezienia poza obszar KPN (fot. P. Dzirba)