Dnia 18.01.2014 r. w Granicy k. Kampinosu miała miejsce uroczystość pod hasłem „Z korzyścią dla przyrody” poświęcona projektowi "Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN - ograniczenie antropopresji na ekosystemy". Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – projekt POIS.05.01.00-00-303/10 (85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) a także dzięki wsparciu PGL Lasy Państwowe ze środków „Funduszu Leśnego” (15% kosztów). 

 

     Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak oraz zastępca dyrektora Małgorzata Mickiewicz powitali uczestników na modernizowanym w ramach projektu parkingu. Katarzyna Mikrut – koordynator projektu przedstawiła realizowany projekt. Uczestnicy mieli szansę zobaczyć budowany parking a także usłyszeć o następnych krokach, które będą podejmowane w ciągu najbliższych miesięcy w celu ukończenia parkingu oraz zagospodarowania polany wypoczynkowej.
     W ramach imprezy dokonano również otwarcia nowej ścieżki dydaktycznej „Skrajem Puszczy”, która powstała dzięki firmie CEVA Logistics, a także miało miejsce uroczyste nadanie Obszarowi Ochrony Ścisłej Granica imienia Witolda Jana Kowalczewskiego. Przedstawiciele instytucji finansujących projekt oraz ścieżkę odebrali podziękowania od Dyrektora KPN, a także przedstawili zebranym jak istotne jest inwestowanie w działania służące ochronie przyrody z ich perspektywy. Synowie nowego patrona OOŚ Granica  przedstawili zebranym jak wielkim patriotą i wspaniałym człowiekiem był Witold Jan Kowalczewski oraz odebrali pamiątkowe egzemplarze Postanowienia Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego nadającego imię OOŚ „Granica”. Po oficjalnych wystąpieniach  Ludwika Kwiadas-Wierzbicka kierownik Ośrodka Dydaktcyzno-Muzealnego poprowadziła gości nowo otwartą ścieżką dydaktyczną do tzw. „Eurostodoły”, w której miała miejsce rozrywkowa część imprezy. Wesoła zabawa, pieczenie kiełbasek na ognisku i biesiadowanie przy akompaniamencie zespołu muzycznego trwało do późnych godzin wieczornych. W trakcie imprezy przeprowadzono liczne konkursy z nagrodami, w tym konkursy wiedzy o Puszczy Kampinoskiej.
     W imprezie wzięło udział około 300 osób, w tym przedstawiciele samorządów, lokalnych społeczności, instytucji finansujących działania, pracownicy parku i in.
     Więcej informacji nt. projektu w ulotce informacyjnej.
     Przypominamy, że zawsze aktualne informacje nt. projektu "Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN - ograniczenie antropopresji na ekosystemy" można znaleźć w zakładce „Projekty z UE”.

Dyrektor KPN Jerzy Misiak przekazuje podziękowania koordynatorowi projektu ze strony CKPŚ Krzysztofowi Flisow

Jan Tabor - przedstawiciel PGL LP opowiada o roli inwestycji służących ochronie ekosystemów leśnych
Jerzy Misiak i Piotr Zborowski - prezes firmy CEVA Logistics na Europę Centralną otwierają ścieżkę dydaktyczną Skrajem Puszczy
Przedstawiciele rodziny Witolda Jana Kowalczewskiego i Jerzy Misiak po odsłonięciu nowej tablicy OOŚ Granica
Impreza pod tzw.
Zwycięzcy jednego z konkursów w