• image

W dniu 22 sierpnia 2017 roku zostały podpisane umowy pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN, na finansowanie niektórych działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

 

  • Umowa nr. EZ.0290.1.11.2017 dotycząca prowadzenia badań naukowych, obejmująca 6 tematów badawczych na kwotę 769 713,00 złotych.
  • Umowa nr. EZ.0290.1.12.2017 dotycząca zadań z zakresu ochrony przyrody prowadzonej metodami gospodarki leśnej i innych działań, obejmująca 25 działań z zakresu ochrony gleb, ochrony lasu, ochrony fauny, hodowli lasu, cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach, udostępniania parku dla turystyki i wykupu nieruchomości leśnych na kwotę 5 425 387,79 złotych.
  • Umowa nr. EZ.0290.1.13.2017 dotycząca zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obejmująca 14 działań na kwotę 9 412 440,62 złotych.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo