• image

W dniu 7 marca 2013 r. na stronach internetowych KPN umieszczono zapytanie ofertowe mającym na celu wyłonienie eksperta ornitologa projektu „ActiveKPN”.
Termin składania ofert upłyną w dniu 15.03.2013 roku o godzinie 12:00.
W przewidzianym terminie złożonych zostało 12 ofert:

1. Grzegorz Zaniewicz – oferowana cena wykonania zamówienia brutto: 22.000,- zł.
2. Paweł Wacławik – oferta nie zawierała wymaganej przez zamówienie oferty cenowej za wykonanie całości zamówienia.
3. Piotr Szypulski – oferta nie zawierała wymaganej przez zamówienie oferty cenowej za wykonanie całości zamówienia.
4. COEKO, Maciej Duda – oferowana cena wykonania zamówienia brutto: 34.440,- zł.
5. Magda Zadrąg – oferowana cena wykonania zamówienia brutto: 80.000,- zł.
6. Eko-Efekt Sp. z o.o., Zuzanna Wlazło – oferowana cena wykonania zamówienia brutto: 31.980,- zł.
7. Via Naturae, Agata Brzecińska – oferowana cena wykonania zamówienia brutto: 30.750,- zł.
8. Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych, Andrzej Satory – oferowana cena wykonania zamówienia brutto: 35.670,- zł.
9. IPROEKO Sp. z o.o. -, Maciej Kabulski – oferowana cena wykonania zamówienia brutto: 22.140,- zł.
10. BIODATA, Michał Kocik – oferowana cena wykonania zamówienia brutto: 11.070,- zł.
11. Biuro Analiz Przyrodniczych, Marek Elas – oferowana cena wykonania zamówienia brutto: 59.000,- zł.
12. TRINGA, Andrzej Węgrzynowicz – oferowana cena wykonania zamówienia brutto: 39.975,- zł.

Po terminie składania ofert – 15.03.2013 o godz. 12:19 wpłynęła jeszcze jedna oferta:
1. Eko Eksplorer, Rafał Bartosz – oferowana cena wykonania zamówienia brutto: 18.000,- zł. Oferta odrzucona ze względu na złożenie po przewidzianym terminie.

Kryterium wyboru była najniższa cena. Najniższą cenę zaoferowała firma handlowo uługowa BIODATA Michał Kocik adres ul. Woźniczna 4, 33-171 Pleśna. Firma ta zaoferowała wykonanie zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym w cennie 11.070,- zł. brutto. Na wykonawcę ekspertyzy ornitologicznej projektu LIFE+ „ActiveKPN” LIFE10 NAT/PL/655 wybrano firmę BIODATA Michał Kocik.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo