Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Instytut Technologiczo-Przyrodniczy

Regionalne Centrum Ekologiczne - Polskie Biuro REC

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania