Łata hydrologiczna na kanale Łasica we Władysławowie
Łata hydrologiczna na kanale Łasica we Władysławowie
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych prowadzony jest w sieci piezometrów i punktów wodowskazowych na obszarze całego Parku wraz z otuliną. Celami prowadzenia monitoringu jest:
- dostarczanie bieżących danych o stanie i zmianach poziomu wód, co umożliwia podejmowanie szybkich decyzji;
- zbieranie danych, które umożliwiają analizę obliczanie bilansu obiegu wody i jego zmian w długich okresach czasu;
- dostarczanie danych przed, w czasie i po wprowadzeniu zmian zmierzających do renaturalizacji zasobów wodnych Parku;
­ - dostarczanie danych dla badań naukowych z dziedzin hydrologii, hydrogeologii, a także z innych dotyczących przyrody Parku;
­ - ­ umożliwienie modelowania i prognozowania zmian obiegu wody.
Założenie sieci monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych było możliwe dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie zainstalowano lub zaadaptowano 74 punkty obserwacyjne, w tym 55 wód podziemnych i 19 wód powierzchniowych. Wszystkie punkty obserwacyjne zostały zaniwelowane.
Stany wód podziemnych i powierzchniowych są mierzone, co dwa tygodnie (w poniedziałki).

Koordynuje: mgr Anna Andrzejewska

Tropy na śnieguRozpoczęty w 1996 r, wykonywany raz (ewentualnie dwa razy) do roku. Przy zaleganiu świeżej pokrywy śnieżnej zwierzęta są tropione na stałej sieci transketów o łącznej długości ok. 215 km. W całym parku tropienia odbywają się tego samego dnia. Najlepsze warunki do wykonywania tropień występują gdy opady śniegu ustają wieczorem i całonocna historia aktywności zwierząt zostaje zapisana na nowym puchu. Pozwala to z łatwością odróżnić tropy świeże od starszych, już przysypanych. Najczęściej notowanymi podczas tropień gatunkami zwierząt są sarny, dziki, lisy i łosie. Wykonujący tropienia nierzadko notują też jelenie, zające i kuny.

Koordynuje: dr inż. Karol Kram

Bóbr fot. G.OkołówRozpoczęty w 2001 r, wykonywany raz do roku w okresie jesiennym przez służby terenowe parku. Notowane są wszystkie ślady występowania bobrów (tamy, żeremia, nory, ścięte drzewa, spichlerze, pow. podtopione itp.). Bóbr jest gatunkiem silnie wpływającym na środowisko, w którym występuje, w związku z czym śledzenie dynamiki liczebności jego populacji oraz zasięgu występowania pozwala odnieść się do zmian zachodzących wśród innych, biotycznych i abiotycznych, składników środowiska. Ponadto, obok rysia i łosia, bóbr jest jednym z trzech gatunków zwierząt reintrodukowanych do Puszczy Kampinoskiej

 

Koordynuje: dr inż Karol Kram

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo