Klempa z łoszakami chłodzące się w błocie
Klempa z łoszakami chłodzące się w błocie
Na terenie całego KPN za pomocą prawie 20 fotopułapek rejestrowane są filmy i zdjęcia kręgowców. Głównie nagrywają się ssaki, ale nie brakuje też wielu ciekawych dokumentacji rzadszych gatunków ptaków. Fotopułapki uruchamiają się, gdy ich czujniki wykryją ruch nawet w odległości ponad 20 metrów. Zebrana w ten sposób dokumentacja stanowi ważne źródło wiedzy o kondycji populacji poszczególnych gatunków zwierząt, m.in. łosi, jeleni, dzików, saren i lisów.

Koordynuje: dr inż. Adam Olszewski

Sjesta dzików w babrzysku
Sjesta dzików w babrzysku

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo