Droga Leszno-Kazuń
Droga Leszno-Kazuń
Monitoring realizowany jest od 2008 roku na odcinku drogi wojewódzkiej nr 579 (Leszno-Kazuń). Droga ta przecina Kampinoski Park Narodowy na dwie części, tworzy tym samym barierę migracyjną dla zwierząt. Monitoring wykonywany jest przez służby terenowe KPN i polega na odnotowywaniu zwierząt, które zginęły w wyniku kolizji z pojazdami. Na drodze giną zarówno drobne jak i duże zwierzęta. Monitoring pozwala oszacować zmiany liczby zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny oraz umożliwia wyznaczenie fragmentów drogi, na których kierowcy powinni szczególnie zwiększyć swoją uwagę związaną z nagłym pojawieniem się zwierzęcia na drodze.

 

Koordynuje: dr inż. Karol Kram

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo