Tropy na śnieguRozpoczęty w 1996 r, wykonywany raz (ewentualnie dwa razy) do roku. Przy zaleganiu świeżej pokrywy śnieżnej zwierzęta są tropione na stałej sieci transketów o łącznej długości ok. 215 km. W całym parku tropienia odbywają się tego samego dnia. Najlepsze warunki do wykonywania tropień występują gdy opady śniegu ustają wieczorem i całonocna historia aktywności zwierząt zostaje zapisana na nowym puchu. Pozwala to z łatwością odróżnić tropy świeże od starszych, już przysypanych. Najczęściej notowanymi podczas tropień gatunkami zwierząt są sarny, dziki, lisy i łosie. Wykonujący tropienia nierzadko notują też jelenie, zające i kuny.

Koordynuje: dr inż. Karol Kram

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo