Bóbr fot. G.OkołówRozpoczęty w 2001 r, wykonywany raz do roku w okresie jesiennym przez służby terenowe parku. Notowane są wszystkie ślady występowania bobrów (tamy, żeremia, nory, ścięte drzewa, spichlerze, pow. podtopione itp.). Bóbr jest gatunkiem silnie wpływającym na środowisko, w którym występuje, w związku z czym śledzenie dynamiki liczebności jego populacji oraz zasięgu występowania pozwala odnieść się do zmian zachodzących wśród innych, biotycznych i abiotycznych, składników środowiska. Ponadto, obok rysia i łosia, bóbr jest jednym z trzech gatunków zwierząt reintrodukowanych do Puszczy Kampinoskiej

 

Koordynuje: dr inż Karol Kram

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo