Stacja meteorologiczna w Granicy
Stacja meteorologiczna w Granicy
Znajomość zmian klimatycznych oraz warunków pogodowych stanowi podstawę do oceny przemian w zachodzących w przyrodzie.

Pierwszy posterunek meteorologiczny na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego założono w 1986 roku w miejscowości Granica. Początkowo pomiary prowadzono w sposób manualny 3 razy na dobę, a od roku 2001 prowadzone są przy użyciu automatycznej stacji meteorologicznej Milos 500 firmy Vaisala. Szczegółowy opis działania stacji przedstawiono w ramach opisu funkcjonowania Stacji Bazowej „Kampinos”.

W roku 2000 roku rozpoczęto pomiary w posterunku w Izabelinie. Pomiary prowadzone są manualnie 3 razy na dobę. W 2001 roku założono trzeci w parku, posterunek meteorologiczny w Famułkach Królewskich, który w roku 2006 został przeniesiony do miejscowości Miszory. Pomiary prowadzone są tu automatycznie przy użyciu stacji Milos 500 firmy „Vaisala”.

Najbardziej zmiennym przestrzennie elementem pogody są opady. W 2000 roku rozpoczęto pomiary w 6 posterunkach opadowych w:  Dziekanowie Leśnym, Kiścinnym, Lesznie, Pociesze, Rybitwie i Wilkowie nad Wisłą. Mierzone są dobowe sumy opadów.

Koordynuje: mgr Anna Andrzejewska

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo