Komisja Europejska program LIFE+

NFOŚiGW

program LIFE+ na stronach NFOŚiGW

Strony projektów LIFE+ współpracujących z nami:

Kampinoskie Bagna

Wisła Warszawska

Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny"

Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

Pustynia Błędowska - gmina Klucze

Pustynia Błędowska - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

Chrońmy murawy

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

„LIFE CORCONTICA” (Krkonošský národní park, Czechy)

LIFE+ Nationalpark BayWald (Nationalpark Bayerischer Wald, Niemcy)

LIFE+ "Hannoversche Moorgeest" (Dolna Saksonia, Niemcy)