b_200_150_16777215_00___images_news_2019_NET-zatrzyma-czas-ZAPROSZENIE.jpg

Szczegółowy program imprezy dostępny pod linkiem: [link]

b_200_150_16777215_00___images_turystyka_Resized_DSC_3099.jpg

W dn. 8-9 maja 2019 r. w Lesznie odbyła się konferencja kończąca realizowany od sześciu lat projekt „Kampinoskie Bagna”. Celem tego projektu jest ochrona mokradeł Puszczy Kampinoskiej. Projekt przyczyni się do istotnej poprawy stanu siedlisk mokradłowych, a jego efekty można już obserwować w terenie. Podczas realizacji projektu zbudowano na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 40 obiektów małej retencji oraz wykupiono na rzecz Parku ponad 140 ha gruntów położonych na obszarach bagiennych, głównie nad Kanałem Zaborowskim i w dolnym biegu Łasicy. Zrealizowano też szereg działań promocyjno-edukacyjnych: projekt był konsultowany z mieszkańcami miejscowości puszczańskich na spotkaniach w gminach i sołectwach, a także podczas pikników gminnych oraz wizyt terenowych na wybudowanych obiektach. Rozmowy z gminami prowadzone były jeszcze przed jego rozpoczęciem, na etapie planowania przyszłych obiektów. Działania projektu zostały objęte monitoringiem przyrodniczym oraz hydrologicznym.

Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja referatowa, podczas której przedstawione zostały przyrodnicze i społeczne efekty realizacji projektu. Następnie podczas wizyty terenowej zaprezentowane zostały wybrane obiekty hydrotechniczne wybudowane w ramach projektu m.in. uszczelniona i podniesiona grobla w Sadowej, blokująca odpływ wody z mokradeł poza obszar parku, jak również przykładowe brody piętrzące i przegrody na rowach. W drugim dniu konferencji odbyła się inspirowana referatami dyskusja na temat współczesnych dylematów ochrony mokradeł w Polsce, ich uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i finansowych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ministerstw, samorządów, parków narodowych i innych instytucji administrujących ochroną przyrody w Polsce, organizacji pozarządowych, naukowcy oraz mieszkańcy Puszczy Kampinoskiej.

Czytaj więcej...

b_350_150_16777215_00___images_news_2019_cwpp_01.jpg 24 i 26 Kwietnia 2019 r. już po raz 24. odbył się Regionalny Konkurs Ekologiczny „Co w Puszczy piszczy?”,którego organizatorami są Nowodworski Ośrodek Kultury i Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy.

Konkurs, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, jego otuliny i z Nowego Dworu Mazowieckiego, składa się z dwóch form – konkursu plastycznego, którego tegoroczny temat brzmiał „Krajobraz zachowany”, oraz konkursu wiedzy.

Czytaj więcej...

Wrzosowisko
Wrzosowisko

W dniu 27.03.2019 r. pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym a Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, została podpisana umowa nr POIS.02.04.00-00-0016/18-00 „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych w Kampinoskim Parku Narodowym” w skrócie „Kampinoskie wydmy”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14 350 287 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2023 r.

Głównym celem strategicznym projektu jest zachowanie i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków obecnych na obszarach wydmowych Puszczy Kampinoskiej i obszarze Natura 2000.

Siedliska , które zostały objęte projektem to:
- wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi,
- murawy ciepłolubne,
- suche wrzosowiska,
- dąbrowy świetliste,
- grądy subkontynentalne,
- śródlądowy bór chrobotkowy.

b_350_150_16777215_00___images_news_2019_DSC_1848.JPGJeszcze nie Wielkanoc, a już Zajączki odwiedziły Dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego.Tymi niezwykłymi gośćmi była grupa dzieci z Gminnego Przedszkola im. ks. A. Fedorowicza w Izabelinie, która podczas swojej wyjątkowo sympatycznej wizyty otworzyła wystawę prac plastycznych pn. "Tam, gdzie cisza mówi do nas". Dzieci wykonały swoje prace z okazji 60 lecia istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego. Część prac została przekazana na ręce Dyrektora KPN. Zajączkom serdecznie dziękujemy, Państwa natomiast zachęcamy do obejrzenia ten niezwykłej wystawy - można ją oglądać do 1 kwietnia.

b_350_150_16777215_00___images_news_2019_DSC_1837.JPG

 b_350_150_16777215_00___images_news_2019_DSC_1846.JPG

Szanowni Państwo. Mamy już komplet uczestników Nocy sów. Na spotkanie 23 marca zapraszamy wyłącznie osoby które się zapisały. Pozostałych miłośników obserwacji przyrody serdecznie zapraszamy na inne spotkania organizowane przez Ptaki Polskie lub Kampinoski Park Narodowy.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo