b_300_0_16777215_00___images_news_rn_07.jpgW piątek, 31 stycznia odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego poświęcone upamiętnieniu leśnika, ekologa prof. Eugeniusza Bernadzkiego.
W uroczystości wzięło udział ponad 90 osób, Obecni byli członkowie Rady Naukowej KPN, wychowankowie oraz rodzina profesora. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Lasów Państwowych, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Polskiego Towarzystwa Leśnego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Biura Nasiennictwa Leśnego, Biura Urządzania Lasu.

 

W czasie uroczystości laudację na cześć profesora wygłosił jego uczeń prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki.
Profesor Bernadzki był wieloletnim członkiem Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego.
W Puszczy Kampinoskiej przez wiele lat prowadził badania drzewostanów.
W latach 1979 – 1987 oraz 1991 – 1996 kierował Katedrą Hodowli Lasu SGGW
w Warszawie. Był nauczycielem akademickim, członkiem wielu towarzystw naukowych, rad naukowych oraz autorem licznych publikacji z zakresu hodowli lasu. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był wybitnym pedagogiem, wychowawcą wielu pokoleń leśników. Profesor Eugeniusz Bernacki zmarł 15 stycznia 2016 roku.

Głos zabrali także prof. dr hab. Henryk Tracz i dr Janusz Dawidziuk – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego. Podczas sesji terenowej, w sąsiedztwie obszaru ochrony ścisłej Kaliszki przy czarnym szlaku turystycznym, odsłonięto kamień upamiętniający postać profesora.

Pamiątkowy kamień poświęcił kapelan leśników ks. Wiktor Ojrzyński. Uroczystość uświetnili sygnaliści z Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Akteon ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 b_300_0_16777215_00___images_news_rn_01.jpg

Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo