b_0_200_16777215_00___images_news_2017_seminarium3.jpgW dniu 03.03.2017 r. w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, odbyło się seminarium naukowe „Różnorodność roślin i grzybów wielkoowocnikowych na pożarzysku w Palmirach” prezentujące badania realizowane w ramach tematu badawczego: „Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym - etap I” finansowanego z funduszu leśnego PGL Lasy Państwowe w roku 2016.


Zagadnienia dotyczące różnorodności grzybów wielkoowocnikowych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków pirofilnych przedstawił dr hab. Andrzej Szczepkowski z Katedry Ochrony Lasu i Ekologii, Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Drugie zagadnienie dotyczące zróżnicowania składu gatunkowego roślin naczyniowych, mszaków i porostów na terenie pożarzyska przedstawił dr Piotr Zaniewski z Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej, Wydziału Leśnego SGGW.

Zaprezentowane wyniki badań odnosiły się do licznych zmian, jakie zachodziły na terenie pożarzyska. Szczegółowe wyniki badań zostaną opublikowane w czasopismach naukowych w 2017 r.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo