b_0_200_16777215_00___images_life_p1040217.jpgJuż po raz ósmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zorganizował dzień otwarty programu LIFE w hotelu Gromada. Program LIFE jest to jedyny instrument Unii Europejskiej dedykowany wyłącznie finansowaniu projektów dotyczących ochrony środowiska oraz dostosowaniu się do zmian klimatycznych. O wyjątkowości programu LIFE świadczy również to, że w przeciwieństwie do większości programów europejskich jest on zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Dzień Otwarty, który odbył się 14 kwietnia br., miał na celu wymianę doświadczeń między aktualnymi a potencjalnymi beneficjentami programu.


  W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego prezentujący dwa przedsięwzięcia realizowane w Parku w ramach programu LIFE. Są to przedsięwzięcia „ActiveKPN” (LIFE10 NAT/PL/000655) oraz „Kampinoskie Bagna” (LIFE12 NAT/PL/000084). Niebanalne stoisko KPN zorganizowane wspólnie ze współbeneficjentem Kampinoskich Bagien, organizacją pozarządową – REC (Regionalne Centrum Ekologiczne), cieszyło się sporym zainteresowaniem i było wysoko oceniane.

Więcej zdjęć ...