Przez cały październik trwać będzie edukacyjna akcja “I LOVE ŁOŚ”, prowadzona na profilu Kampinoskiego Parku Narodowego na portalu Facebook. Profil można odwiedzić pod następującym adresem:  https://www.facebook.com/pages/Kampinoski-Park-Narodowy/412275542124368 .

 

 Wszyscy kochamy łosie za ich wdzięk i spokojne, ciekawskie usposobienie. Wielu z nas spotyka je coraz częściej nie tylko w lesie, ale także… na ulicy, ponieważ ludzie i zwierzęta z różnych względów coraz częściej dzielą tę samą przestrzeń. Czy wiesz, co zrobić, gdy po przebudzeniu zauważysz na swoim podwórku dorodnego łopatacza lub idąc szlakiem turystycznym staniesz oko w oko z klępą? Czy w ogóle wiesz, czym jest „klępa”? Akcja Kampinoskiego Parku Narodowego I LOVE ŁOŚ ma na celu propagowanie wiedzy na temat tych ssaków oraz właściwego zachowania w stosunku do nich. Wkraczając na terytoria dzikich zwierząt ze swoimi psami, samochodami, domami i płotami, powinniśmy wiedzieć, jak robić to odpowiedzialnie i z wyrządzeniem jak najmniejszej szkody.
Łoś jest zwierzęciem herbowym Kampinoskiego Parku Narodowego, jego symbolem. KPN to jedna z trzech największych ostoi łosia w Polsce, obok parków narodowych: Biebrzańskiego i Poleskiego. Liczba łosi w KPN szacowana jest na 450 osobników, i rośnie. Położenie parku w sąsiedztwie Warszawy i urbanizujących się terenów podmiejskich powoduje, że przypadków interakcji ludzi z łosiami jest, i będzie, coraz więcej.
Chcemy, żeby uczestnicy akcji pokazali swoje poparcie dla sprawy, umieszczając na osi czasu na profilu akcji swoje zdjęcia z łosiami: rysunkowymi, pluszowymi, wyrzeźbionymi, itd. Naszym celem jest propagowanie właściwych zachowań w stosunku do dzikich zwierząt, w związku z tym nie będziemy przyjmować zdjęć łosi obserwowanych w naturze, ponieważ nie mamy możliwości weryfikacji, czy dane zdjęcie zostało wykonane bez niepokojenia zwierząt i z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Zdjęcia posłużą do wykonania kolażu w formie mozaiki przedstawiającego dorodnego samca łosia, który będzie można oglądać w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. W ten sposób każdy z nas może stać się częścią ważnego przekazu: że miłość do zwierząt to również odpowiedzialność.