b_0_200_16777215_00___images_turystyka_Dziekanow_Lesny_uroczystosc_046.jpg 12 czerwca odbyła się uroczystość na cmentarzu ewangelickim kolonistów niemieckich w Dziekanowie Leśnym. Spotkanie zakończyło pierwszy etap prac związanych z porządkowaniem cmentarza. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Nasze Łomianki, które przy udziale Kampinoskiego Parku Narodowego podjęło się jego realizacji.

Prace są efektem porozumienia z 2012 r. pomiędzy SNŁ a KPN. W przedsięwzięcie zaangażowane było kilkadziesiąt osób, w tym wolontariusze pracujący na rzecz Stowarzyszenia, pracownicy SNŁ i KPN. Sporządzono inwentaryzację roślinności, oczyszczono cmentarz z niepożądanej roślinności, zinwentaryzowano i odświeżono nagrobki, odtworzono granice cmentarza, które oznaczono ogrodzeniem z żerdzi oraz wykonano tablicę informacyjną.

W uroczystości udział wzięli m.in. Ks. Wojciech Pracki – asystent Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Pani Gudrun Basche – przedstawicielka Ambasady Niemiec w Warszawie, Pan Antoni Oleksicki – zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pan Jan Grądzki – przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach, Ks. Dariusz Kosk – proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym, a także młodzież szkolna, harcerze, członkowie SNŁ, w tym Andrzej Kaliński – Prezes SNŁ, pracownicy KPN, w tym Jerzy Misiak – Dyrektor KPN, przedstawiciele społeczności lokalnej i inni zainteresowani. Po wystąpieniach gospodarzy terenu i zaproszonych gości, uroczyście odsłonięto tablicę na wejściu na cmentarz. Następnie modlitwę za zmarłych wygłosił Proboszcz Dariusz Kosk, po czym przedstawiciele SNŁ – Ewa Pustoła-Kozłowska oraz Tomasz Sienicki oprowadzili zebranych po cmentarzu, przedstawiając historię dawnych mieszkańców. Na zakończenie wszyscy spotkali się w pobliskiej szkole, gdzie miał miejsce poczęstunek i pokaz slajdów pokazujących jak przebiegały prace terenowe.

Mamy nadzieję, że ta szczytna inicjatywa będzie inspiracją dla przyszłych działań związanych z ratowaniem dziedzictwa historycznego znajdującego się na terenie Puszczy Kampinoskiej i okolic. Wiele dawnych cmentarzy czeka na odnowienie oraz dotarcie do skrywanych pod ściółką i mchem tajemnic.

Cmentarz kolonistów w Dziekanowie Leśnym jest dostępny dla wszystkich turystów i odwiedzających zainteresowanych niezwykłą historią dawnych mieszkańców tego miejsca. Dojście na cmentarz znajduje się od strony Kampinoskiego Szlaku Rowerowego na wysokości Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym.

Więcej zdjęć ...

Dyrektor Jerzy Misiak i Prezes Andrzej Kaliński przy tablicy informacyjnej nt. cmentarza (fot. E. Siatecka)

Pracownicy SNŁ oprowadzają po uprzątniętym cmentarzu (fot. E. Siatecka)

Tomasz Sienicki przedstawia wydawnictwo SNŁ poświęcone zapomnianym cmentarzom Kolonii Dziekanowskiej