15 maja br. w Konsulacie Polskim w Chicago podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Parkiem Narodowym Indiana Dunes zarządzanym przez National Park Service, Departament Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Przyrody Rzeczpospolitej Polskiej.

Umowa jest kontynuacją Listu Intencyjnego ustanawiającego związek "Parków Siostrzanych" podpisanego 15 kwietnia 2003 r. W ramach współpracy siostrzane parki podejmują działania mające na celu m.in. zmniejszenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na ekosystemy, zachowanie różnorodności biologicznej i ulepszenie funkcjonowania obszarów chronionych, powołując się na międzynarodowe konwencje i rezolucje dotyczące ochrony i zrównoważonego użytkowania środowiska i naturalnych siedlisk przyrodniczych. Dokument podpisali: dyrektor Indiana Dunes National Park Paul Labovitz oraz dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski. KPN w Konsulacie Polskim w Chicago reprezentował kierownik Zespołu ds. Nauki i Monitoringu Przyrody KPN dr inż. Adam Olszewski.

https://www.facebook.com/PLinChicago

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo