Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

 

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego działając na podstawie ostatecznej
Decyzji Ministra Środowiska z dnia 27.X.2014 r., pismo znak DLP-III-201-46/43272/14/TC
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie Leszno, gmina Leszno

 

Lp. Nr ewidencyjny działki Powierzchnia(ha) Cena wywoławczanetto(zł) Minimalna kwota postąpienia netto(zł) Wadium(zł)
1. 22/12 0,1000 109.000,00 1100,00 6.000,00

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) zostanie doliczony podatek VAT.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku: [załącznik]

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo