Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym
Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego działając na podstawie ostatecznej Decyzji Ministra Środowiska z dnia 16.01.2017 r., pismo znak DLP-WPN.201.13.2016.TC ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 

Lp.
Nr ewidencyjny działki
Powierzchnia 
(ha)
Cena wywoławcza
(zł)
Wadium 
(zł)
1.
1033
0,2853
1.384.200,00
70.000,00

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=767:2017-11-14-08-57-14&catid=37:przetargi&Itemid=59

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo