ROBOTY BUDOWLANE NA SZLAKACH!
W związku ze wznowieniem robót związanych z projektem "Kampinoskie Bagna" od dnia 14.11.2018 r. do odwołania przejście szlakiem żółtym na odcinku Rzepowa Góra - Demboskie Góry (leśnictwo Polesie) będzie bardzo utrudnione.
Zachęcamy do korzystania z innych szlaków turystycznych!
Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo