Ze względu na duże opady przejście ścieżką edukacyjną Wokół Opalenia na odcinku biegnącym przez łąkę na długości 40m (w okolicy mostka) jest utrudnione. Zaleca się przejście czerwonym szlakiem turystycznym.