W związku z przerwą w pracach związanych z budową przepustów w ramach projektu Kampinoskie Bagna na czas trwania okresu lęgowego ptaków, dotychczas zamknięte szlaki turystyczne (zielony szlak Posada Sieraków – uroczysko Szczukówek, czerwony szlak Mogilny Mostek – uroczysko Szczukówek, żółty szlak Palmiry wieś - Mogilny Mostek i żółty szlak Prusakowe – Babska Górka) zostają ponownie otwarte dla ruchu turystycznego. Zapraszamy!

Planowane wznowienie robót, a co za tym idzie ponowne zamknięcia szlaków turystycznych, przewidywane są od 1 września 2017 r.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo