• image

ActiveKPN - aktualności

W dniu 29.05.2012 r. o godzinie 10.00 w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, odbędzie się konferencja prasowa, w ramach obchodów 20-lecia powstania Instrumentu Finansowego LIFE oraz realizacji zadań związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o projekcie „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów” (nazwa skrócona „ActiveKPN”).

Czytaj więcej...

W dniu 13 września 2012 r. miało miejsce spotkanie z pracownikiem projektu LIFE+ „Wisła Warszawska” realizowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy panem Łukaszem Poławskim. W rozmowach w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego uczestniczyli ze strony KPN zastępca dyrektora Mirosław Markowski, koordynatorzy projektu „ActiveKPN” – Karol Kram i Ryszard Tlaga, oraz specjalista ds. ochrony przyrody Paweł Dzirba. Następnie zapoznano gościa z terenem, gdzie realizowany jest projekt „ActiveKPN”. Uzgodniono, że kontakty między projektami będą kontynuowane.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_life_dzialania_ochr_1.jpg29 maja w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach obchodów 20-lecia powstania Instrumentu Finansowego LIFE oraz realizacji zadań związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o projekcie „ActiveKPN” odbyła się konferencja prasowa „Działania ochronne na wykupionych gruntach prywatnych”. Dotyczyła realizowanego przez park projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”, (nazwa skrócona: ActiveKPN), wspieranego środkami Instrumentu Finansowego LIFE+ na podstawie umowy nr LIFE10 NAT/PL/655, środków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska (NFOŚiGW) – umowa nr 306/2011/Wn07/OP-PO-LF/D oraz wkładu własnego beneficjenta.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_life_dzien_otwarty.jpgSobota, 8 września 2012 r., była w Kampinoskim Parku Narodowym dniem otwartym. Każdy mógł przyjść i dowiedzieć się czym na co dzień zajmują się pracownicy Parku. Przekonać się z jakimi problemami się borykają, jakimi narzędziami się posługują i co może pomóc przyrodzie puszczy. Również koordynatorzy projektu „ActiveKPN” włączyli się do akcji wyjaśniając zainteresowanym między innymi główne założenia projektu oraz czym jest program Unii Europejskiej LIFE+.

22 sierpnia w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli został złożony ostatni podpis na umowie o przyznaniu dotacji na projekt LIFE+ pt. „Ochrona zasobów przyrodniczychPuszczy Kampinoskiej – Obszaru Natura 2000 poprzez renaturyzację wykupionych gruntów” z edycji 2010 r. Nr zadania LIFE10NAT/PL/655 (nazwa skrócona: ActiveKPN). Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na 5 568 653 €, tj. 22 172 653,00 zł, w tym 50% ze środków unijnych LIFE+ i 50% z NFOŚiGW. Realizacja trwać będzie 43 miesiące, od 1 IX 2011 r. do 31 III 2015 r. Okres trwałości zadania – 5 lat od daty zakończenia projektu.

Czytaj więcej...

Dnia 22.03.2012 r. zawarto Aneks do Umowy nr 306/2011/Wn07/OP-PO-LF/D z dnia 12.07.2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest współfinansującym projekt „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów” (nazwa skrócona „ActiveKPN”), nr umowy o dofinansowanie projektu – LIFE10 NAT/PL/655. Wysokość współfinansowania zadania (po zmianach w Umowie) wynosi 9 978 tys. zł, czyli 45% wartości projektu.

Czytaj więcej...

Dnia 30.03.2012 r. przedłożono Komisji Europejskiej do oceny tzw. Raport Wstępny (Inception Report). Raport jest jednym z dokumentów sprawozdawczych wymaganych podczas realizacji projektu finansowanego z funduszy unijnych LIFE+. Przedstawia dotychczasowy stopień realizacji zadań, finansową sytuację projektu i określa, czy przedsięwzięcie jest na właściwej drodze do osiągnięcia założonych celów.

Czytaj więcej...

Wzorem lat ubiegłych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy, organizuje  Dzień Informacyjny LIFE+. W tym roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odbędzie się on w dniu 10 maja 2012 r.

Czytaj więcej...

b_200_150_16777215_00___images_life_life1.jpg10 maja 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zorganizował już po raz piąty Dzień Informacyjny LIFE+. W tym roku został on połączony z obchodami powstania Instrumentu Finansowego LIFE. Spotkanie, które odbyło się w Hotelu Gromada w Warszawie, było wyjątkowe ze względu na uczestnictwo w nim Pana Joaquim Capitao - zastępcy Dyrektora Departamentu LIFE Przyroda w Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo