Z końcem 2013 roku wykupione zostały wszystkie planowane do wykupu gospodarstwa zabudowane – 18 gospodarstw.

Jesienią 2013 roku rozebrano dwa pierwsze gospodarstwa zabudowane wykupione w ramach projektu „ActiveKPN”. W lutym 2014 r. rozebrano, a do 10 marca tego roku, uporządkowano teren po kolejnych siedmiu gospodarstwach zabudowanych. Zabudowania te, zwykle stare i zniszczone, mogłyby stanowić zagrożenie nie tylko przyrody Parku, ale także (a może przed wszystkim) dla ludzi.

Ich rozbiórka niewątpliwie poprawiła krajobraz Parku i jego walory estetyczne, ale także stan wód czy gleb. Zlikwidowane zostały przy okazji bariery ekologiczne, jakimi są nie tylko towarzyszące zabudowie płoty czy ogrodzenia, ale i same domy. Stanowiły one antropogeniczną barierę utrudniającą migracje skrytym i unikającym sąsiedztwa ludzi gatunkom zwierząt.

Prowadząc rozbiórki opuszczonych gospodarstw zabudowanych zadbano o utylizację materiałów niebezpiecznych takich jak azbest, które, często w dużych ilościach, znajdowały się nie tylko na dachach rozbieranych gospodarstw, ale i w ich pobliżu.

Po rozbiórkach teren został starannie oczyszczony i uporządkowany.

Lasocin
Lasocin
Więcej zdjęć ...