W dniach 6-7 listopada 2013 roku Kampinoski Park Narodowy odwiedziły przedstawicielki Komisji Europejskiej– Maja Mikosińska (oficer techniczny KE) i Anna McClintock (oficer finansowy KE), którym towarzyszył przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem wizyty było zapoznanie się z postępami w realizacji projektu LIFE+ nr LIFE10 NAT/PL/655 pt: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”.

 

Pierwszego dnia wizyty pracownicy parku i koordynatorzy zaprezentowali założenia projektu oraz prac z nim związanych . Drugiego dnia wizyty goście z Brukseli zapoznani zostali  z realizacją projektu „ActiveKPN” w terenie oglądając część z wykupionych w ramach projektu działek, a także pierwsze działania renaturyzacyjne na nich prowadzone.

Wizyta przedstawicielek Komisji Europejskiej pozwoliła zapoznać się im z realizacją projektu LIFE+ i metodami pracy KPN. Merytoryczne rozmowy pozwoliły rozwiać także wątpliwości pracowników parku dotyczących realizacji poszczególnych zadań i niektórych zagadnień dotyczących projektu. „ActiveKPN”, jest współfinansowany w ramach programu LIFE+ przez Komisję Europejską (50%), NFOŚiGW (45%), oraz ze środków własnych KPN, a dotyczy głównie wykupów prywatnych gruntów znajdujących się na terenie KPN i przywracania ich naturze.


Terenowa część wizyty przedstawicielek KE