• "Leśna apteka" - spacer z pracownikiem parku

  • Sprzątanie

    Sprzątanie

  • Sprzątanie parku

    Sprzątanie parku


 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo